Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn phúc đáp của LM Nguyễn Ngọc Hinh về công văn số 2 của UBND Tp Hà Đông

§ Lm Nguyễn Ngọc Hinh

Đơn phúc đáp đề ngày 10/1/2008 của Lm Nguyễn Ngọc Hinh về công văn số 2 của UBND Tp Hà Đông phủ nhận việc thành phố mượn đất của nhà thờ để xây dựng trụ sở cơ quan.

hadong-CV2c.jpg
hadong-CV2d.jpg
hadong-CV2e.jpg


• Đọc Công văn số 2 của UBND Tp Hà Đông phủ nhận việc thành phố mượn đất của nhà thờ để xây dựng trụ sở cơ quan
• Xem tập hình Bà con giáo xứ Hà Đông cầu nguyện trước UBND thị xã Hà Đông ngày 6.1.2008

Lm Nguyễn Ngọc Hinh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 07:25