Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn Khiếu Nại Khẩn Cấp gửi Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng Chính Phủ

§ Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

V/v: Hình sự hoá và chính trị hoá một vụ khiếu kiện đất đai bình thường và việc dùng vũ lực với giáo dân là phụ nữ, trẻ em đang cầu nguyện.

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2008

80901khieunai1.jpg
80901khieunai2.jpg
80901khieunai3.jpg

Cuối đơn khiếu nại là con dấu của dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và chữ ký của các Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, Lm Nguyễn Văn Thật, Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lm Nguyễn Văn Khải, Lm Trần Văn Hưng, Lm Nguyễn Văn Dũng, Lm Đinh Tiến Đức, Lm Lê Xuân Lộc, và Ts Antôn Nguyễn Văn Tặng.

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.09.2008. 10:33