Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn khiếu nại khẩn cấp của Dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long

§ Nt Huỳnh Thị Bích Ngọc

- Nghe | Download Phỏng Vấn Soeur Huỳnh Thị Bích Ngọc, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolo tại Vĩnh Long (Nguyễn Thị Trâm Oanh thực hiện, 22/12/2008)

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 12 năm 2008

82312VinhLong1.jpg
82312VinhLong2.jpg
82312VinhLong3.jpg
82312VinhLong4.jpg

Nt Huỳnh Thị Bích Ngọc

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.01.2009. 10:30