Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đơn khiếu nại của Dòng Chúa Cứu Thế VN gửi nhà nước

§ Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

Ngày 20/5/2008

80820khieunai01.jpg


Đọc tiếp trang (2) & (3)

Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.08.2008. 17:20