Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Công văn của UBND Tp Hà Đông phủ nhận việc thành phố mượn đất của nhà thờ để xây dựng trụ sở cơ quan

§ Nguyễn Văn Trường

Công văn số 2/UBND-Ttr đề ngày 8/1/2008 đã phủ nhận việc thành phố mượn đất của nhà thờ để xây dựng trụ sở cơ quan.

hadong-CV2a.jpg
hadong-CV2b.jpg


K/T Chủ Tịch
Phó Chủ Tịch UBND Tp Hà Đông
Nguyễn Văn Trường


• Đọc Đơn phúc đáp đề ngày 10/1/2008 của Lm Nguyễn Ngọc Hinh về công văn này
• Xem tập hình Bà con giáo xứ Hà Đông cầu nguyện trước UBND thị xã Hà Đông ngày 6.1.2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 07:23