Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Con gái Thái Hà (thơ)

§ Tuyết Mai

Em mãi la lên
em mãi gào lên
sao tiếng em
vọng tới trời cao
dội lại?
như có tiếng trách em hư đời con gái
chẳng gìn giữ tấm thân
đánh mất không chỉ có một lần…


em mãi la lên
em quyết lòng lấy lại
bởi những ngày thơ ngây ấy
thân tơ liễu mong manh
em chao đảo chòng chành
trước cơn sóng vô thần nỗi loạn

người hại em không là thù, nhưng chưa thể là bạn
rất cuồng ngông dù một thoáng hư danh
tham lam lắm, nay cũng tan tành
tay đang nắm nắm tro tàn, tự diệt

toàn thân khốc khô đến hồi bại liệt
vẫn cố tình đạp mũi nhọn thần thiêng
vô luân thường, vô đạo lý,
đất chẳng kiêng, trời cũng chẳng kiêng
thách thức nhân loại, thách cả trời cao, địa ngục

có phải người không hay loài lục súc
sống để ăn, để khoái lạc bản thân
em hét lên xa, em hét lên gần
xin cho ngợm ra người có trí khôn trí hiểu

chân thiện mỹ trên trần gian không thiếu
chỉ vì u mê thèm khát cái hư vong
có nhớ không “phụ trái, tử hoàn”
đời con cháu còng lưng trả nợ

em mãi gào lên cho trời long, đất lở
trả lại em cái nguyên vẹn thưở xưa
thưở rồng tiên dũng lạc lộc như mưa
người với đất chịu ơn Trời cao cả

em mãi gào lên cho ngợm lì thay dạ
biết về đâu là nguồn cội nhân sinh
biết cúi đầu chúc tụng và tôn vinh
Đấng dựng nên con người và trái đất

Đấng công bình luôn luôn là sự thật
là đường đi là lẽ sống vĩnh hằng
là hạnh phúc cho cả toàn dân
khi quyết chọn chính Ngài là gia nghiệp…

Tuyết Mai, Texas

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.09.2008. 18:02