Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Con đường thập giá của người Kitô hữu

§ Mai Lan

Mấy ngày qua, chúng ta đang theo dõi tin tức về Giáo xứ Đồng Chiêm đang bị chính quyền CSVN hòanh hành, đe dọa đủ điều. Tất cả mọi con dân Việt nói chung, ngừơi Kitô hữu Việt Nam nói riêng, đang mong cho mọi sự được diễn biến trong trật tự, an bình và tốt đẹp. Chúng ta cũng nguyện xin Chúa cho những anh chị em thuộc Giáo xứ Đồng Chiêm, đặc biệt là những anh chị em đang chịu cảnh đau thương vì chiến đấu cho Thập Giá của Chúa Kitô, và cho cả chúng ta nữa, được vững tin trong mọi hoàn cảnh.

Một lời bài hát mà có lẽ mỗi người chúng ta, là những Kitô hữu, đều thuộc nằm lòng, đó là: “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường?”, đã khích lệ chúng ta hơn bao giờ hết trong những giây phút được đồng cảm nỗi đau với Anh chị em thuộc giáo xứ Đồng Chiêm này. Con đường Chúa đi là con đường thập giá. Mà chính qua con đường đó, Chúa đã cứu độ con người chúng ta cách trọn vẹn. Hơn thế nữa, chính qua con đường đó, Chúa đã phục sinh để mời gọi mỗi người chúng ta cùng được hiệp thông vào sự sống với Ngài, trong Ngài và cùng Ngài.

Trong giây phút này, có lẽ mỗi người chúng ta đang hướng lòng về giáo xứ Đồng Chiêm, một giáo xứ đang bị nhà cầm quyền CS đe dọa, thậm chí đang muốn giết chết niềm tin của chúng ta. Họ đã xúc phạm đến chính biểu tượng “thánh thiêng” trong niềm tin của ngừơi Kitô hữu chúng ta. Hơn lúc nào hết, đây là giây phút quan trọng để biểu lộ tình hiệp thông của chúng ta với nhau, đặc biệt với anh chị em thuộc giáo xứ Đồng Chiêm. Chúng ta không nản lòng, nhưng vững tin rằng, Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Chúng ta tin rằng, Chúa không bao giờ bỏ rơi một lời cầu xin tha thiết của con cái Ngài.

Chúng ta cầu xin cho anh chị em chúng ta, đặc biệt những anh chị em đang chịu thử thách trong niềm tin cũng như đang phải chiến đấu vì đức tin, luôn được Chúa nâng đỡ, ủi an, thêm sức để có đủ sức đi trọn con đường mà Chúa mời gọi chúng ta cùng theo Ngài: Con Đường Thập Giá.

Người con xứ lạnh Gia Nã Đại

Mai Lan

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2010. 16:04