Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chiến dịch Vận động với Nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Giáo Hội tại Việt Nam

§ VNUSA Call to Action

VietCatholic News (Thứ Bảy 12/01/2008)

Kính Thưa Quý Vị:

Trong tinh thần hiệp thông một cách tích cực và liên đới với những người Công Giáo, Hà Nội và với Giáo Hội Mẹ tại Việt Nam, chúng ta – những người Công Giáo Việt Nam, (và các các tín hữu các tôn giáo bạn nữa) – hiện đang sống tại Hoa Kỳ, đã đến lúc phải cùng nhau ra tay và hành động để yểm trợ thêm khí thế cho các tín hữu Công Giáo tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, qua những công việc tích cực cụ thể, thiết thực, và can trường hơn nữa.

Ngoài việc hiệp thông qua lời cầu nguyện mỗi ngày, còn cần trực tiếp liên lạc với các Ông/Bà Thượng Nghị Sĩ, hay các vị Dân Biểu Hoa Kỳ của chúng ta, để nhờ họ gây áp lực với chính phủ Cộng Sản đương thời ở Việt Nam để chính quyền nước này phải tôn trọng luật pháp mà họ đã đề và áp đặt ra cho công chúng.

Nếu người Công Giáo Việt Nam ở Hà Nội đã biết cùng nhau đoàn kết tiến hành những buổi cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ, thì những người Việt Công Giáo của chúng ta ở Hoa Kỳ cũng vậy, ngoài lời nguyện cầu hiện thể tinh thần hiệp thông, chúng ta cũng cần tận dụng các phương cách dân chủ sẵn có, để tham gia vào cuộc vận động bất bạo động này ngay chính từ đất nước Hoa Kỳ.

Tất cả chúng ta cùng nhau đồng loạt viết thư, gởi email, hay gởi fax đến với các vị Dân Biểu và các vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ tại nơi chúng ta sống, nhờ họ gây áp lực với chính quyền Cộng Sản Việt Nam, cũng như đặt Việt Nam trở lại vào Danh Sách Các Quốc Gia Đáng Quan Tâm, qua những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo, nhân quyền, khống chế, đàn áp, và khủng bố tinh thần người Công Giáo Hà Nội, trong cuộc tranh đấu rất ôn hòa của họ đòi lại Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội.

Do đó, để làm được điều này, và để hành động có sự đoàn kết chung của tập thể người con dân Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, chúng tôi đề nghị các bước sau đây:

* BƯỚC 1:

 1. Qúy Vị có thể in lá thư sau đây đã viết sẵn bằng Anh ngữ rồi gửi qua bưu điện cho các Vị Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu nơi Quý Vị cư ngụ.

 2. Qúy Vị cũng có thể copy lá thư, bỏ vào hồ sơ trong máy điện toán của Qúy Vị, rồi gửi email có đính kèm lá thư trên đây cho các Vị Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Hoa Kỳ.

  Để biết tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ Email hay webmail (tức hình thức gởi Email ngay trên trang Web) của các Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu, xin vào các trang Web sau đây:

 3. Với các Vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, xin mời Quý Vị vào trang Web sau: http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm . Trang Web này liệt kê đầy đủ theo thứ tự của tên họ của 100 vị Thượng Nghị Sĩ có trong Thượng Viện Hoa Kỳ, Khóa 110th.

  Hay Quý Vị cũng có thể vào trang Web chung của Thượng Viện tại địa chỉ: http://www.senate.gov .

 4. Với các Vị Dân Biểu Hạ Viện Hoa Kỳ tại hơn 50 tiểu bang, xin mời Quý Vị vào trang Web sau: http://www.visi.com/juan/congress/ . www.house.gov .

  Rồi sau đó, Quý Vị chọn ra tiểu bang mình đang cư ngụ.

  Hãy lưu ý, để tiếp xúc cụ thể từng vị Dân Biểu nơi địa phương của Quý Vị, Quý Vị cần phải biết số Zip Code (tức Số Mã Vùng) và 4 Số Phụ Theo Sau Zip Code.

  Để biết được các số này, Quý Vị xem qua bất kỳ Lá Thư nào mà Quý Vị nhận được từ Sở Điện Lực, Ngân Hàng, vân vân … trong đó sẽ liệt kê ra số Zip Code và 4 Số Phụ đi theo sau 5-số Zip Code. Hoặc Quý Vị cũng có thể hỏi tại Bưu Điện nơi Quý Vị cư ngụ.

  Khác với Thượng Viện, số Dân Biểu có tại Hạ Viện là trên 300 vị, được chia ra từng khu vực cư ngụ cụ thể của mỗi một tiểu bang.

* BƯỚC 2:

Sau khi Quý Vị đã gởi nội dung Lá Thư kể trên đến cho hết tất cả 2 Vị Thượng Nghị Sĩ và 1 Vị Dân Biểu tại Quốc Hội của Hoa Kỳ thuộc nơi Quý Vị đang cư ngụ, thì xin Quý Vị hãy vui lòng gởi một Email lại cho chúng tôi tại địa chỉ sau: VNUSACalltoAction@gmail.com . Và cho chúng tôi biết là Quý Vị đã hành động, với các thông tin sau:

 1. Tên của Vị Thượng Nghị Sĩ hay Dân Biểu ở Quốc Hội Hoa Kỳ mà Quý Vị đã gởi tới, và
 2. Ngày đã gởi lá thư;
  Để chúng tôi dễ dàng tổng hợp một Danh Sách thật đầy đủ, cũng như để tiện lợi cho việc chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với từng Vị đó ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Nỗ lực này sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh tiến trình buộc chính quyền Việt Nam phải trao trả lại tất cả mọi tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà họ đã chiếm đoạt.

Xin chân thành cám ơn Qúy Vị và xin Chúa chúc lành cho việc làm của chúng ta để Giáo Hội Mẹ Việt Nam sớm được hưởng một nền công lý và tự do!

Paul Anh, Coordinator
VNUSA Call to Action
VNUSACalltoAction@gmail.com
for VietCatholic Network

Các Lưu Ý Khác: Chúng tôi trước tiên phát động chương trình này ra cho mọi người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ, rồi sau đó chúng tôi sẽ cho tiến hành chương trình này ra Úc Châu, Canada, Pháp Quốc, Đức Quốc, và cả Châu Âu nữa, xin Quý Vị các quốc gia này có sáng kiến nào, xin gửi cho chúng tôi, VNUSACalltoAction@gmail.com

SAU ĐÂY LÀ MẪU LÁ THƯ GỬI CHO NGHỊ SĨ VÀ DÂN BIỂU HOA KỲ

Date:

The Honorable ____________
House of Representatives / United States Senate
Washington, DC 20515 / 20510

Re: Request for the Return of Confiscated Church Properties to the Vietnamese Catholic Church

Dear Representative / Senator ____________:

I write to urge you to put pressure on the Communist government of Vietnam and ask them to return immediately all confiscated Church properties as well as release prisoners of conscience.

It is my view that since becoming a member of the World Trade Organization and an unofficial observer of the United Nations, the Communist government of Vietnam has relentlessly abuse its human rights' record, and recently implemented numerous inhumane measures to restrict the freedom of worship and religious rights of its citizens everywhere, especially at Thai Ha parish, and remote villages such as Son La and other provinces.

The Vietnamese Catholic Church had extensive landholdings and properties, but the national, provincial, or municipal governments during the period of collectivization confiscated most of these. Allegations that Vietnamese authorities have destroyed churches, either to use property for some other purposes or to make worship more difficult, continue this day.

As of right now, the Vietnamese Catholic Church does need the following properties returned immediately:

(1) The former Apostolic Delegate’s Office located at 42 Pho Nha Chung Street, Hanoi;

(2) The 47-acre Land that belongs to La Vang Pilgrimage Center which is now under the control of Quang Tri, Quang Nam, and Quang Ngai municipal provinces; and

(3) The former Pius X Grand Seminary (or Pius X Pontifical Academy) in Dalat province.

In its Constitution of 15 April 1992, Chapter 5, concerning the Fundamental Rights and Duties of the Citizen, specifically in Article 70, the Constitution mandates that:

“The citizen shall enjoy freedom of belief and of religion; he can follow any religion or follow none. All religions are equal before the law. The places of worship of all faiths and religions are protected by the law. ..”

Directive No. 379/TTg stresses: “Places of worship borrowed by the authorities must be returned to the churches or their owners when their use is no longer justified. If the use of the land is not for the right purposes, then it must be returned to the churches. If the places of worship are being occupied by people, it is municipal government’s task in asking these habitants to leave the properties within specific time.”

Decree No. 26/1999/ND-CP emphasizes: “Church properties must be kept under the management of the state, and the state should not let these places of worships be transgressed.”

Ordinance No. 21/2004/PL-UBTVQH11 of June 18, 2004 regarding Religious Belief and Religious Organizations, Article 26 elaborates that: “The legal property of places of religious belief and of religious organizations is protected by law; any violation of this right is forbidden.”

Ironically, despite these said regulations issued by the Vietnamese government itself, and persistent request of the Bishops’ Council of the Vietnamese Catholic Church asking the Vietnamese authorities to return all confiscated Church properties, more specifically the above-mentioned properties, none of this has yet happened.

In recent days, thousands of Vietnamese Catholic faithful in the Archdiocese of Hanoi have conducted several peaceful light-candle sessions, and prayer vigils almost everyday in front of the former Apostolic Delegate’s Office, and the same with other Vietnamese faithful throughout the country with a hope that the Vietnamese government will soon honor their legitimate requests.

The above-mentioned properties are very much needed for the Vietnamese Catholic Church today and in the long run in her mission to evangelize, educate, and train all the Catholic faithful to become useful and productive citizens, to actively contribute to the overall development and protection of Vietnamese society as a whole.

Thus, in solidarity with those Vietnamese faithful, and as your active constituent, I urge you to work with your colleagues to either put Vietnam back in the CPC (Countries of Particular Concerned) list or ask the Vietnamese Government to immediately return the above-mentioned confiscated Church properties to the Vietnamese Catholic Church.

The Catholic faithful in Vietnam are very courageous and determined in their legitimate requests for the above-mentioned properties to be returned immediately to the Vietnamese Catholic Church by holding several peaceful prayer sessions throughout the day and this will indefinitely continue despite any threats or dangers imposed by local and municipal police forces.

As your constituent, I am worried that the Communist police forces may arrest, torture and execute these innocent and honorable Vietnamese Catholic faithful without mercy and justice, so I urge you and your colleagues to look into this matter as soon as possible, because this is the only way we can ensure freedom and democracy is in effect and working as our forefathers expect and entrust this mission to each and everyone of us.

Please kindly keep me updated on your actions via written correspondence.

Sincerely yours,

(Ký tên)

Name: _______________________
Address: _____________________
City: ________________________
State & Zip: __________________
Phone: _______________________
Email: _______________________

Lá thư dịch ra tiếng Việt như sau:

Ngày: ______________________

Ngài _______________________
Hạ Viện / Thượng Viện Hoa Kỳ
Washington, DC 20515 / 20510

Về việc: Yêu Cầu Trả Lại Các Tài Sản Bị Tịch Thu cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Kính Thưa Vị Dân Cử / Thượng Nghị Sĩ _________________:

Tôi viết thư này để thúc giục Ông/Bà hãy gây áp lực lên cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam, và yêu cầu họ phải trao trả ngay lập tức tất cả mọi tài sản của Giáo Hội cũng như thả hết các tù nhân lương tâm.

Theo sự hiểu biết của tôi thì từ khi trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế và quan sát viên bán chính thức của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã không ngừng dã man vi phạm nhân quyền, và mới đây đã áp dụng những chính sách man rợ để giới hạn quyền tự do thờ tự và các quyền tôn giáo của những người dân ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Giáo Xứ Thái Hà và tại các thị trấn xa xôi như Sơn La và các tỉnh lỵ khác chẳng hạn.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có chủ quyền trên và sở hữu rất nhiều tài sản, thế nhưng các cấp chính quyền địa phương, tỉnh và quốc gia trong suốt thời gian tập thể hóa đã tịch thu hết tất cả. Những vụ cáo buộc về việc các giới chức chính quyền Việt Nam đã phá hủy các nhà thờ, để hoặc là dùng tài sản đó cho một vài mục đích khác, hoặc là gây khó dễ thêm cho việc thờ phụng, vẫn còn tiếp diễn mãi cho đến ngày nay.

Vào lúc này, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam rất cần lấy lại ngay tức khắc những tài sản sau đây vốn đã bị tịch thu gồm:

(1) Tòa Khâm Sứ cũ tọa lạc tại số 42 Phố Nhà Chung, Hà Nội;

(2) Mẫu đất rộng 47-acre phụ thuộc vào Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, vốn đang bị các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, và Quảng Ngãi cầm giữ; và

(3) Đại Chủng Viện Piô X (hay còn gọi là Giáo Hoàng Học Viện Piô X) ở tỉnh Đà Lạt.

Trong Hiến Pháp đề ngày 15 tháng 4 năm 1992 của quốc gia này, trong Chương 5 có liên quan đến Các Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Cơ Bản của Công Dân, cụ thể là trong Điều 70, Hiến Pháp minh định rằng: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.”

Trong Hướng Dẫn Số 379/TTg có nêu rằng: “Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo Hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại...không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì Chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định.”

Trong Nghị Định Số 26/1999/ND-CP nhấn mạnh rằng: “Không để cơ sở thờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo.”

Trong Quy Định Số 21/2004-PL-UBTVQH11 của ngày 18 tháng 6 năm 2004 có liên quan tới Tín Ngưỡng Tôn Giáo và Các Tổ Chức Tôn Giáo, Điều 26 đọc rằng: “Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó”.

Mỉa mai thay, mặc cho những quy định vừa kể được chính nhà nước Việt Nam ban hành ra, và mặc cho lời yêu cầu liên tiếp của Hội Đồng Giám Mục thuộc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong việc kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trao trả lại hết tất cả các tài sản của Giáo Hội đã bị tịch thu, mà cụ thể hơn nữa là các tài sản đã được nêu rõ ra ở trên, chính quyền Việt Nam cho tới nay vẫn chưa đã động gì cả.

Trong những ngày vừa qua, hàng ngàn người Việt Nam Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội liên tục tổ chức ra các cuộc thắp nến và cầu nguyện ôn hòa mỗi ngày trước cổng Tòa Khâm Sứ cũ, cũng như các tín hữu Công Giáo Việt Nam khác trong khắp cả nước, với hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu chính đáng của họ.

Các tài sản được nêu ra ở trên là rất cần cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ngày hôm nay và trong tương lai trong sứ vụ của Giáo Hội chính là rao giảng, giáo dục, và đào tạo tất cả mọi tín hữu Công Giáo trở thành những công dân có ích và hữu dụng, để tích cực đóng góp vào sự phát triển và bảo vệ chung của toàn cả xã hội.

Chính vì thế, hiện thể tinh thần đoàn kết với những người Công Giáo tại Việt Nam, và trong tư cách là người cử tri tích cực của Ông/Bà, tôi kêu gọi Ông/Bà hãy làm việc cùng với các đồng nghiệp của Ông/Bà hoặc là đặt Việt Nam vào trở lại trong danh sách Các Quốc Gia Đáng Quan Tâm, hoặc là yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trao trả ngay tức khắc các tài sản của Giáo Hội đã bị tịch thu như đã được đề cập ở trên cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Người Công Giáo tại Việt Nam rất là can trường và quyết tâm trước những đòi hỏi chính đáng của họ về việc yêu cầu phải trả lại ngay tức khắc những tài sản trên cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, bằng cách tổ chức ra những buổi cầu nguyện ôn hòa trong suốt cả ngày, và việc làm này sẽ tiếp tục vĩnh viễn mặc cho những đe dọa hay hiểm nguy được các lực lượng cảnh sát địa phương và thành phố trấn áp lên họ.

Trong tư cách là một cử tri của Ông/Bà, tôi lo ngại rằng lực lượng cảnh sát của bọn Cộng Sản sẽ bắt bớ, tra tấn, và hành hạ những người Công Giáo chân chính này một cách bất công và dã man, do đó, tôi thúc giục Ông/Bà và các đồng sự của Ông/Bà hãy chú trọng vào vấn đề này ngay tức khắc, vì đây mới chính là cách thiết thực duy nhất để chúng ta có thể bảo đảm quyền tự do và tính dân chủ thật sự có hiệu nghiệm và hoạt động như các vị Cha/Ông tiền bối của chúng ta kỳ vọng và tín thác sứ mạng này vào mỗi một và từng người trong chúng ta.

Xin vui lòng cập nhật cho tôi biết về mọi diễn tiến hành động của Ông qua văn thư.

Xin Chân Thành,

Tên: _______________________
Address: ___________________
City:_______________________
State and Zip: _______________
Phone: _____________________
Email: _____________________

VNUSA Call to Action

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.01.2008. 12:33