Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài giảng của Cha Nguyễn Văn Khải về Ý nghĩa hy sinh và cầu nguyện cho công lý

§ Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Vì yêu Chúa, anh chị em sẵn sàng hy sinh mạng sống...

ChaNguyenVanKhai-DCCT.jpg

Download (2.1 Mb)

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.08.2008. 17:53