Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tầm Quan Trọng Công Cuộc Truyền Giáo Tại Á Châu

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Thứ Sáu 9-7-2010 Cha Georges Colomb được Tổng Công Nghị Hội Thừa Sai Paris (MEP) bầu làm Bề Trên Tổng Quyền. Một sự trùng hợp đáng chú ý vì ngày 9-7 cũng là lễ các Thánh Tử Đạo Trung Hoa. Cha kế vị Cha Jean-Baptiste Etcharren vừa mãn hai nhiệm kỳ liên tiếp 12 năm 1998-2010. Cha Jean-Baptiste Etcharren là cựu thừa sai tại Việt Nam trong khi Cha Colomb từng làm việc tại Trung Quốc với tư cách giáo sư đại học.

Cha Georges Colomb chào đời ngày 15-6-1953 tại Saint-Anthème thuộc giáo phận Clermont-Puy-de-Dôme miền Trung nước Pháp. Thời xuân trẻ Georges Colomb theo ngành luật dân sự cũng như ngành quản trị kinh tế và xã hội trước khi hành nghề thanh tra Sở Bưu Điện và Truyền Thông trong vòng 5 năm tại thành phố Lyon.

Năm 29 tuổi Georges Colomb đổi hướng và gia nhập Chủng Viện Carmes ở thủ đô Paris. Cùng thời gian này thầy Colomb học thần học tại Học Viện Công Giáo Paris và thụ phong Linh Mục vào năm 1987 như một thành viên của Hội Thừa Sai Paris. Tân Linh Mục Georges Colomb được chỉ định làm việc truyền giáo cho người Trung Hoa. Thể theo đường hướng lâu đời của Hội Thừa Sai Paris kể từ khi thành lập vào năm 1658 - cách đây hơn 350 năm - Cha Colomb phải dành ra một thời gian để học tiếng Hoa. Cha đến Đài Loan học tiếng quan thoại trong vòng hai năm. Sau đó Cha chính thức bước vào Hoa Lục. Vì lý do Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc ngăn cấm mọi hiện diện cũng như mọi hoạt động của các nhà thừa sai nên Cha Georges Colomb phải xin nhập cảnh với tư cách chuyên viên ngoại quốc. Cha làm giáo sư đại học, dạy pháp ngữ và nền văn minh Pháp quốc cho các sinh viên. Với phận vụ này Cha được hân hoan tiếp đón.

Nhưng Cha Georges Colomb chỉ thực thi công tác chuyên viên ngoại quốc trong vòng gần 10 năm bởi vì năm 1998 Cha phải trở về Paris. Cha được Tổng Công Hội các Cha Thừa Sai Paris bầu vào Ban Tổng Cố Vấn, hợp tác với vị Bề Trên Tổng Quyền lúc ấy là Cha Jean-Baptiste Etcharren. Trong thời gian này Cha Colomb đặc biệt phụ trách vấn đề ơn gọi, các chủng sinh và các thiện nguyện viên. Đó là các bạn trẻ giáo dân tình nguyện đi làm việc truyền giáo tại các nước Á Châu trong thời gian từ vài tháng đến 2 năm.

Tổng Công Nghị của Hội Thừa Sai Paris năm 2004 bầu Cha Cha Georges Colomb làm Tổng Phụ Tá 1 tức là Phó Bề Trên Tổng Quyền. Với Chức Vụ mới, Cha vẫn tiếp tục phụ trách vấn đề ơn gọi và công tác thiện nguyện.

Liên quan đến vấn đề ơn gọi Linh Mục tại Pháp Cha Georges Colomb tỏ ra tin tưởng lạc quan. Xét vì Cha gia nhập Chủng Viện vào một thời điểm mà Giáo Hội Công Giáo tại Pháp gặp khủng hoảng, có rất ít ơn gọi. Vì thế Cha quả quyết: “Vẫn có ơn gọi tại Pháp ngày nay. Vẫn còn có ơn gọi tại Pháp. Thật là điều quan trọng khi tỏ cho giới trẻ biết rằng Giáo Hội Công Giáo đặt tin tưởng nơi người trẻ!”

Cha cũng lạc quan về công tác thiện nguyện của các bạn trẻ Pháp. Cha trình bày như sau.

Khi một bạn trẻ thiện nguyện lên đường đi Phnom Penh để đảm trách kế toán cho tòa Đại Diện Tông Tòa thì bạn trẻ cảm thấy mình nắm giữ vai trò quan trọng. Ngoài cơ may khám phá thế giới Á Châu bạn trẻ còn thêm kinh nghiệm sống thiêng liêng vô cùng cao quý. Hai chiều kích nhân bản và tôn giáo hoàn toàn mới mẻ đối với bạn trẻ thiện nguyện.

Các bạn trẻ thiện nguyện Pháp lên đường phục vụ tại Á Châu và Ấn Độ Dương có thể khám phá ra các thách đố truyền giáo như đối thoại - hay vắng bóng đối thoại - với các truyền thống tôn giáo lớn. Trong một vài xứ sở, việc loan báo Tin Mừng gặp chống đối ngăn chặn của các thể chế chính trị độc tài hoặc chuyên chế. Rồi đến các thách đố nghèo đói, hiện diện trong hầu hết các nước Á Châu.

Hàng năm văn phòng Thiện Nguyện của Hội Thừa Sai Paris gởi đi khoảng 150 bạn trẻ. Trong số các bạn trẻ này, sau thời gian làm thiện nguyện bên Á Châu và Ấn Độ Dương đã khám phá ra ơn gọi truyền giáo, tu sĩ hoặc Linh Mục. Trong mấy năm gần đây đã có 28 bạn trẻ sau khi trở lại Pháp đã quyết định gia nhập Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris. 38 bạn trẻ khác gia nhập chủng viện giáo phận hoặc các cộng đoàn dòng tu. Nhiều thanh thiếu nữ cũng quyết định chọn nếp sống dòng tu hoạt động tông đồ hoặc chiêm niệm.

Tuổi tác của các Linh Mục Hội Thừa Sai Paris cũng giống như của các Linh Mục giáo phận tại Pháp. Tuy nhiên chúng tôi có những dấu hiệu hy vọng .. Hiện nay có 21 chủng sinh đang thời kỳ huấn luyện. Vào năm 2011 chúng tôi sẽ có 8 tân Linh Mục. Chúng ta cần phải tiếp nối sứ mệnh truyền giáo tại Á Châu vì đây là vấn đề quan trọng không phải cho riêng Hội Thừa Sai Paris mà cho toàn Giáo Hội Công Giáo tại Pháp.

... “Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo TIN MỪNG, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: “THIÊN CHÚA ngươi là VUA hiển trị”. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở về Sion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì THIÊN CHÚA an ủi dân Ngài và cứu chuộc Giêrusalem. Trước mặt muôn dân, THIÊN CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Ngài: ơn cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy” (Isaia 52,7-10).

(APIC 9-7-2010)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 27/07/2010

Đọc nhiều nhất Bản in 27.07.2010. 19:38