Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mục Tử Nhân Lành Hy Sinh Mạng Sống Mình Cho Đoàn Chiên

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

... Ngày 22-5-1939, Benito Mussolini (1883-1945) nhà độc tài cai trị nước Ý, ký giao ước với Adolf Hitler (1889-1945), nhà độc tài cai trị nước Đức. Từ đó Ý và Đức liên kết trong các trận đánh đệ nhị thế chiến 1939-1945. Nhưng rồi cuộc chiến đẩy đưa, tình nghĩa hai nhà độc tài không kéo dài lâu. Ngày 8-9-1943, Hitler ra lệnh cho quân Đức-quốc-xã tiến vào Ý, coi Ý là “vùng đất bị Đức chiếm”!

Đứng trước hai kẻ thù: nội thù là quân phát-xít và ngoại thù là quân đức-quốc-xã, người dân Ý chân chính và ái quốc chỉ có con đường duy nhất để giải phóng quê hương. Đó là gia nhập Ủy Ban Giải Phóng Quốc Gia tại Roma, hoặc gia nhập các Đoàn Quân Kháng Chiến.

Nhưng quan trọng nhất là các Đoàn Quân Kháng Chiến.

Bởi vì đây là các đoàn quân hoạt động bằng vũ-khí, phá-hoại và đình-công chống lại mọi hoạt động của quân Đức xâm lăng! Các đoàn quân kháng chiến Ý muốn bằng mọi cách, mọi giá, dành lại nền độc lập và tự do cho quê hương.

Quân kháng chiến có mặt âm thầm khắp mọi nơi: thành thị, nơi đồng quê và nhất là trong các vùng rừng núi.

Đoàn quân kháng chiến có đủ hạng người, thuộc đủ lứa tuổi và nhất là đông đảo tín hữu Công Giáo.

Để săn sóc tinh thần cho các tín hữu, các bậc chỉ huy xin các Linh Mục sẵn sàng hy sinh đi theo đoàn chiên kháng chiến để chia sẻ cuộc sống, an ủi và ban các bí tích cho họ. Một trong các Linh Mục can đảm trợ giúp đoàn quân kháng chiến là Cha Mario Caustico, Linh Mục dòng Salésien Don Bosco.

Cha Mario Caustico chào đời năm 1913 tại Capriglio ở miền Asti (Bắc Ý), trong gia đình Công Giáo nghèo tiền của nhưng giàu nhân đức.

Ngay từ nhỏ Mario đã yêu mến các tu sĩ và thánh Gioan Bosco. Vì thế lớn lên, Mario xin gia nhập dòng Salésien Don Bosco và thụ phong Linh Mục năm 1938, một năm trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ.

Tân Linh Mục Mario được chỉ định làm việc cho giới trẻ gần thành phố Torino (Bắc Ý). Cha Mario đem hết khả năng tận lực phục vụ giới trẻ.

Một ngày, vị chỉ huy đoàn quân kháng chiến hoạt động trong vùng núi Val di Susa đến xin Cha Bề trên Luigi Ricceri một Linh Mục Tuyên Úy giúp đỡ tinh thần cho các binh sĩ. Cha Ricceri - bấy giờ là giám tỉnh và sau này là Bề trên tổng quyền dòng Don Bosco - nghĩ ngay đến Cha Mario Caustico.

Cha Giám Tỉnh mời Cha Mario đến và hỏi:

- Cha có bằng lòng lìa bỏ các bạn trẻ thân yêu để lãnh chức vụ khác không?

Cha Mario trả lời ngay:

- Con rất yêu mến các bạn trẻ. Nhưng nếu Cha cần chuyển con sang nhiệm sở khác, con sẵn sàng tuân phục.

Cha Bề trên nói tiếp:

- Đây là chức vụ vừa tín cẩn vừa nguy hiểm. Một đội quân kháng chiến hoạt động trong vùng núi Val di Susa xin một Linh Mục Tuyên Úy đến chia sẻ với họ hy sinh và gian khổ!

Cha Mario Caustico im lặng một giây. Trong cuộc đời, Cha không bao giờ từ chối việc gì: việc nhỏ cũng như việc lớn, việc dễ cũng như việc khó. Cha tức khắc cúi đầu XIN VÂNG. Cha thưa với Cha Bề trên:

- Bao giờ thì con phải lên đường?

Cha Bề trên đáp:

- Mau chừng nào có thể, có lẽ là ngày mai, nếu Cha không bị gì ngăn trở. Một người hướng dẫn sẽ đưa Cha đến với nhóm binh sĩ mà Cha có nhiệm vụ giúp đỡ tinh thần.

Kể từ khi Cha Mario đến sống với nhóm kháng chiến quân, bầu khí huynh đệ thay đổi hẳn. Tính tình Cha Mario vui tươi, nhanh nhẹn, cương quyết và can đảm. Cha hoàn toàn hòa mình với các binh sĩ, chia sẻ trọn cuộc sống của họ, không phân biệt đẳng cấp và nêu gương cho hết mọi người.

Sau này, một binh sĩ từng sống với Cha Mario làm chứng:

- Cha Mario sống đúng cương vị Linh Mục thánh thiện. Cha yêu thương mọi người và sẵn sàng quên mình để giúp đỡ tất cả, không loại trừ ai.

Cuộc sống gương mẫu của Cha Mario chuẩn bị cho giờ thử thách đến.

Tháng 4 năm 1945, các tỉnh lớn trong nước Ý lần lượt nổi dậy - với sự trợ giúp của quân đồng minh - thoát khỏi ách thống trị của quân Đức. Ngày 30-4-1945, quân Đức cầm cự tại tỉnh Grugliasco và bắt một số kháng chiến quân làm tù binh, đa số là người trẻ, trong đó có Cha Mario Caustico.

Đúng là THIÊN CHÚA quan phòng để Cha Mario có mặt trong nhóm tù binh. Cha thật can đảm và an ủi khích lệ mọi người.

Khi quân Đức đem nhóm kháng chiến quân ra xử bắn, Cha Mario đứng hàng đầu.

Cha giơ tay ban phép lành và phép giải tội cho mọi người. Khi bị bắn ngã gục, Cha chưa chết ngay.

Một kháng chiến quân may mắn thoát chết đến bên Cha, Cha Mario nói:

- Đừng lo lắng cho tôi. Tôi không qua khỏi. Anh hãy trốn ngay đi. Xin THIÊN CHÚA đồng hành và gìn giữ anh.

Hôm ấy là ngày 30-4-1945, Cha Mario Caustico hưởng dương 32 tuổi.

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán: “Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15).

(Antonio Alessi, “Don Mario Caustico”, Editrice Elle Di Ci, 10096 Leumann (Torino)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 17/01/2013

Đọc nhiều nhất Bản in 17.01.2013. 19:03