Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Website Năm Thánh Phaolô của Ủy Ban Giáo Lý VN tại Hoa Kỳ

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Ủy Ban Giáo Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa đưa lên mạng một website dành riêng cho Năm Thánh Phaolô. Website sẽ thu thập các tài liệu bằng tiếng Việt Nam về Thánh Phaolô để giúp các giáo sĩ, các tu sĩ, các giáo lý viên và tông đồ giáo dân có thêm tài liệu học hỏi. Đồng thời cũng có nối kết đến các websites về Thánh Phaolô bằng Anh Văn.

YearofStPaul.jpg


Địa chỉ website là: http://thanhphaolo.giaoly.org/

Muốn liên lạc hoặc gửi bài xin gửi đến giaoly@giaoly.org

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 30.06.2008. 00:58