Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Cursillo Việt Nam, TGP/LA - Tiệc Liên Hoan & Văn Nghệ Xuân Mậu Tuất 2018

§ Lê Sự

Phong Trào Cursillo Việt Nam, TGP/LA mừng năm mới với Tiệc Liên Hoan & Văn Nghệ Xuân Mậu Tuất 2018. được tổ chức tại hội trường Giáo xứ Saint Christopher Church, West Covina, California, Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018

Lê Sự

Đọc nhiều nhất Bản in 01.02.2018 17:34