Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Cursillo Việt Nam, TGP/LA Dâng Hương và Thánh Lễ Mừng Năm Mới, Mậu Tuất 2018

§ Lê Sự

Phong Trào Cursillo Việt Nam, TGP/LA mừng năm mới với nghi thức Dâng Hương và Thánh Lễ Minh Niên, Mậu Tuất 2018. được tổ chức tại hội trường Giáo xứ Saint Christopher Church, West Covina, California, Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018.

Lê Sự

Tags: Video

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2018 17:55