Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Trang web của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

§ Lm Tôma Vũ Quang Trung, SJ

LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM
180 – Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh – Email: betrenthuongcap@gmail.com
Số 08/TB-08

Ngày 28 tháng 11 năm 2008

THÔNG BÁO
Về trang web của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam

Kính gởi: Quý Bề Trên các Dòng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn Tông Đồ toàn quốc

Như đã thông tin với Quý Bề Trên trong Hội Nghị Thường Niên của LHBTTCVN vào tháng 9-2008 vừa qua, Ban Điều Hành LHBTTCVN xin thông báo đến Quý Bề Trên về trang web của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam vừa được thiết lập như sau:

1. Địa chỉ của trang web: www.betrenthuongcap.net

2. Trang web này sẽ là nơi thông tin chính thức của Ban Điều Hành LHBTTCVN về hoạt động của các Dòng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn tông đồ tại Việt Nam cũng như các thông tin cần thiết liên quan đến Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội hoàn vũ.

3. Quý Bề Trên muốn thông tin và chia sẻ các sinh hoạt của đơn vị mình với mọi người qua trang web này, xin vui lòng gởi bản tin về địa chỉ email: betrenthuongcap@gmail.com

4. Trang web này cũng là nơi trao đổi và chia sẻ các tài liệu liên quan đến đời sống thánh hiến trong Giáo Hội.

5. Để trang web phục vụ hữu hiệu cho các ích lợi thiêng liêng của đời sống thánh hiến và kiến tạo sự hiệp thông sâu xa và phong phú hơn nữa giữa các thành phần Dân Chúa trong cộng đoàn Giáo Hội, kính xin Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý tu sĩ nam nữ cùng anh chị em giáo dân tham gia đóng góp bài viết, chia sẻ tin tức, hình ảnh về các sinh hoạt của đơn vị mình trên trang web này.

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp và cộng tác quý báu của Quý Bề Trên, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân.

TM Ban Điều Hành LHBTTCVN
Chủ Tịch,
LM Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Lm Tôma Vũ Quang Trung, SJ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.11.2008. 23:20