Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tràng mân côi của mẹ tôi

§ Sơn Ca Linh

Ghi nhớ ngày mẹ lần tràng hạt cuối cùng trước khi bị tai biến hôm Mồng hai Tết Mậu Tuất 2018

“Mẹ ơi con đã già rồi,
Con ngồi ngớ ngẩn nhớ căn nhà xưa…”

(Nhạc Trần Tiến)

me-lan-hat.jpg

Tuổi già trái chín đong đưa,
Mỗi cơn gió nhẹ cũng thừa lắng lo.
Một đời mòn mỏi thân cò,
Đường xa héo hắt chuyến đò thời gian.
Mỗi hạt kinh, mỗi gian nan,
Tràng Mân Côi đó mẹ van mẹ cầu.
Sáng hừng đông, tối đêm thâu,
Lời xưa rõ tiếng giờ câu nhạt nhoà.
Mẹ mang tràng chuỗi ngọc ngà,
Mẹ thương, mẹ kính Maria Mẹ hiền.
Căn nhà mãi thật bình yên,
Âm vang tiếng mẹ diệu hiền lời kinh.
Đường trần cho dẫu lênh đênh,
Tràng Mân Côi mẹ con quên bao giờ.

(Tháng Mân Côi 2018)

Sơn Ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 30.09.2018 18:37