Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổng giáo phận Paris tán dương công đức của Đức Ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh

§ Nguyễn Văn Thơm

chamdvinh.jpg

Paris - 10/06/2016 : Đức Cha Thibault Verny, giám mục phụ tá, tổng đại diện giáo phận Paris, đã cử hành trong thể lễ Thêm sức cho 33 em thiếu nhi Thánh thể tại Giáo xứ Việt Nam Paris. Sau khi Đức Ông Giám đốc Mai Đức Vinh trình diện 33 em sẽ lãnh nhận bí tích Thêm sức, Đức Cha Verny, 52 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư Lý Hóa, cử nhân Thần học Tín lý, đội mũ mitra, ban phép thêm sức cho từng em.

Cuối Thánh lễ, Đức Cha Verny đã tán dương công đức của Đức Ông Giám đốc. Hoa trái mục vụ của Đức Ông là 33 em vừa lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Năm 1965, nhân lễ thụ phong linh mục tại Vĩnh Long, cha Giuse Mai Đức Vinh đã chọn khẩu hiệu : ‘‘Anh em sẽ là nhân chứng của Thầy’’ (Cv 1,8). Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật (1975) và Tiến sĩ Thần học Mục vụ (1977), ngài được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc và Giám Đốc Giáo Xứ (1980). Trong 40 năm chăm lo mục vụ tại Giáo xứ (1977-2017) làm trọn nhiệm vụ chứng nhân, Ngài có công làm thăng tiến Giáo xứ về mọi mặt : văn hóa với việc ấn hành gần 50 tác phẩm, giáo dục hôn nhân, liên đới nghề nghiệp, xây dựng cơ sở hiện nay tại Épinettes, v.v.

Các công trình mục vụ của Đức Ông Mai Đức Vinh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong giáo phận Paris và nơi các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Năm 1998, Ngài đã được ĐHY Lustiger ban danh hiệu Đức Ông. Trong Thánh lễ Thêm sức ngày 10/06/2017, Đức Cha Verny đã ghi nhận công đức của Đức Ông Mai Đức Vinh.

Ngày 10/06/2017

Nguyễn Văn Thơm

Đọc nhiều nhất Bản in 11.06.2017. 19:11