Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Vĩnh Long

§ +GM Tôma Nguyễn Văn Tân

Vĩnh Long, ngày 28.10.2009

91028tgmVinhLong.jpg

+GM Tôma Nguyễn Văn Tân

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.10.2009. 09:10