Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tân Ban Chấp Hành của Tuyên Úy Đoàn Việt nam Úc Châu niên khóa 2018-2020

§ Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, sdb

Ngày hôm nay Đại hội đã duyệt qua các quyết định sẽ được thực hiện trong tương lai và trước Khi kết thúc phiên họp thường niên của Tuyên Úy Đoàn 13 thành viên đã bầu chọn lại vị chủ tịch cho nhiệm kỳ 2018-2020 và sau ba lần bầu phiếu kín Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân đã đạt được số phiếu qu1a bán và cha cũng hy sinh đứng ra đảm trách chức vụ này…

Trong giờ giải lao cha tân chủ tịch đã mời gọi và thành lập ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới này gồm có:

Tân Ban Chấp Hành Tuyên Úy Đoàn Việt Nam Úc Châu nhiệm kỳ 2018 - 2020

  1. Chủ tịch: Lm Giuse Trần Ngọc Tân (Melbourne)
  2. Phó chủ tịch: Lm Phaolô Chu Văn Chi (Sydney)
  3. Thư ký: Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm
  4. Thủ quỹ: Lm Giuse Vũ Minh Nguyên (Brisbane)
  5. Ủy viên Truyền thông: Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng (Melbourne)
  6. Có vấn: Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long (GM Giáo phận Paramatta NSW)

180412TanBCH.jpg

Tân Ban Chấp Hành của Tuyên Úy Đoàn Việt nam Úc Châu niên khóa 2018-2020

Phiên họp được kết thúc với những tâm tình tri ân gắn kết với nhau và đồng tâm hỗ trợ để đồng hành cùng toàn cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc châu trong những công tác chung…

Trước giờ cơm trưa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tới thăm và hàn huyên tâm sự với anh em… Sau cơm trưa anh em chia tay trở về nhiệm sở của mình với những công việc bổn phận thường ngày.

180412TanBCH2.jpg
Đức cha Emmanuen GM GP Bà Rịa và quí cha

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, sdb

Đọc nhiều nhất Bản in 12.04.2018 16:28