Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn: Hồng ân thánh hiến

Cầm trên tay thiệp mời “Lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn” của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, chiếc thiệp đơn sơ nhưng đọng lại nhiều suy nghĩ. Ảnh bìa là hình ảnh Thánh Giá Chúa ghi đậm dấu ấn đời Thánh Hiến bước theo sát Chúa Kitô chịu đóng đinh của quý Chị.

Bản in Đọc tiếp 11.06.2016. 18:05

Mừng ngân khánh Linh Mục của cha Phaolô Hoàng Kim Tốt

Linh mục nhạc sĩ Phaolô Hoàng Kim Tốt, nguyên trưởng ban Thánh Nhạc giáo phận Phan thiết, quản xứ Vinh Lưu, vừa mừng Ngân Khánh Linh mục tại giáo xứ Vinh Lưu, Phan thiết. Mở đầu bài giảng Lễ tạ ơn, Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục giáo phận Ban mê thuột, Chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc của HĐGMVN, nói: “Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa Cha vì Cha đã làm cho những người bé nhỏ hiểu và nhận ra nơi Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến”.

Bản in Đọc tiếp 31.12.1969. 17:00

<< Tr Đầu 81 82 83 Sau > Tr Cuối >>