Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ABC)

Nguồn: nguoitinhuu.com

Danh sách xếp theo thứ tự ABC của tên gọi

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 03:41

Thư Ngỏ của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam, năm 2002

THƯ NGỎ CỦA CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM

Kính gửi Quý vị lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Nhà nước Việt Nam
Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân

“Phục vụ con người là mục đích tối cao” của mọi tổ chức và cơ chế xã hội (xem Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI), vì lẽ con người là mục đích, là cứu cánh, là trọng tâm của mọi hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ chân lý căn bản này về con người với nhân phẩm và nhân quyền của họ, nảy sinh những nhu cầu, những đòi hỏi bức thiết phải đáp ứng để xây dựng và phát triển một xã hội nhân bản, một xã hội không làm què quặt và hủy hoại con người. Những đòi hỏi bức thiết đó là:

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 02:54

Mừng ngân khánh Linh Mục của cha Phaolô Hoàng Kim Tốt

Bản in 31.12.1969. 17:00

<< Tr Đầu 186 187 188 Sau > Tr Cuối >>