Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Ngày Kính)

Nguồn: daminhvn.com

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 03:41

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Theo Mẫu Tự ABC)

Nguồn: daminhvn.com

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 03:41

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ngày kính)

Nguồn: nguoitinhuu.com

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 03:41

117 Vị Tử Ðạo Việt Nam (theo thứ tự ABC)

Nguồn: nguoitinhuu.com

Danh sách xếp theo thứ tự ABC của tên gọi

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 03:41

Thư Ngỏ của Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam, năm 2002

THƯ NGỎ CỦA CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM

Kính gửi Quý vị lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Nhà nước Việt Nam
Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân

“Phục vụ con người là mục đích tối cao” của mọi tổ chức và cơ chế xã hội (xem Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI), vì lẽ con người là mục đích, là cứu cánh, là trọng tâm của mọi hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ chân lý căn bản này về con người với nhân phẩm và nhân quyền của họ, nảy sinh những nhu cầu, những đòi hỏi bức thiết phải đáp ứng để xây dựng và phát triển một xã hội nhân bản, một xã hội không làm què quặt và hủy hoại con người. Những đòi hỏi bức thiết đó là:

Bản in Đọc tiếp 01.04.2006. 02:54

Phỏng vấn Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, về “Cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hoá”

WHĐ (1.7.2010) – Gần đây có những người hỏi về vài vấn đề được viết trong một trang mạng, liên hệ đến giáo phận Hưng Hóa, chẳng hạn về “Một cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hóa”, về Tết Trung Thu 2009 ở Yên Bái, và về một linh mục được thuyên chuyển. Để tìm hiểu vấn đề, Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) đã liên lạc với Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa và thực hiện bài phỏng vấn sau đây. Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả.

Bản in Đọc tiếp 31.12.1969. 17:00

Mừng ngân khánh Linh Mục của cha Phaolô Hoàng Kim Tốt

Bản in 31.12.1969. 17:00

<< Tr Đầu 336 337 338 339 340 Sau > Tr Cuối >>