Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng hiến cuộc đời cho trẻ em dân tộc miền Kontum

§ GP Kontum

Nữ tu Marie Grégoire Đoàn thị Nhường, sinh năm 1942 tại Giáo Xứ Hoàng Mai - Bắc Ninh –Miền Bắc. Năm 1954 theo Cha mẹ di cư vào Miền Nam. Năm 1958 gia nhập đệ tử viện Dòng Chúa Quan Phòng. Năm 1965 tuyên khấn trong Hội Dòng nữ tu Chúa Quan Phòng. Năm 1975 Soeur đã tình nguyện lên miền truyền giáo Kon Tum, phục vụ tại Giáo xứ Phương Quý và Kon Hngo Kơtu.

Với 43 năm sống đời dâng hiến Soeur đã dành một nữa cuộc đời, để phục vụ những người nghèo, các trẻ em dân tộc thất học miền cao nguyên. Lòng bác ái thương người khiến Soeur hăng say nhiệt thành không mệt mỏi trong việc xoá đói, giảm nghèo, tạo điều kiện học tập cho những anh em dân tộc cũng như người Kinh.

Ngoài ra, Soeur còn cộng tác với Hội Dòng và Giáo Hội, cách riêng Giáo xứ Phương Quí trong việc cổ võ ơn gọi linh mục, tu sĩ, tạo điều kiện hết sức có thể, để những mầm non được trưởng thành và lớn lên tiếp nối sứ mạng Chúa trao.

Hôm nay, Soeur Marie Grégoire đã thưa xin vâng và hoàn tất cuộc đời Dâng Hiến của mình cách tốt đẹp sau 43 năm phụng sự trong nhà Chúa. Ngày 16/4/2008 Sr được Chúa gọi về ân thưởng. Như lời Chúa phán: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẳn cho các con. Vì xưa Ta đói các con đã cho ăn, Ta khát các con đã cho uống.

Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng với Soeur Marie Grégoire dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Cậy vì sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, rộng tay đón lấy người con thân yêu, người tôi tớ trung thành, vào hưởng niềm vui muôn đời trong nước hằng sống.

GP Kontum

Đọc nhiều nhất Bản in 05.06.2008. 07:34