Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày Đầu Năm 2013: 16 ca đoàn giáo hạt Cam Ranh hội diễn thánh ca

§ Thới Hoa

CAM RANH - Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh và chào đón Năm Mới, hôm nay, ngày đầu Năm mới dương lịch 01 – 01 – 2013, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Vĩnh Bình- Ciáo Phận Nha Trang, hai Giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm đã tổ chức Hội diễn Thánh Ca Ca đoàn Thiếu Nhi. Hiện diện trong buổi Hội diễn ngoài quý Cha trong hai Giáo hạt còn có sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa.

- Xem hình ảnh

Năm nay có 16 ca đoàn thuộc 16 giáo xứ trong hai giáo hạt. số lượng ca viên tham dự là 965 em.

Chương trình bắt đầu lúc 2 giờ và kết thúc 6 giờ chiều.

Đức Cha Phaolo đã có những nhận xét ưu khuyết điểm của buổi Hội diễn. những nhận xét của Đức Cha thật quý giá, giúp ích cho các ca đoàn trong việc hát phụng vụ, tôn vinh Thiên Chúa.

Thới Hoa

Đọc nhiều nhất Bản in 03.01.2013. 18:14