Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mừng Lễ Thánh George, Bổn Mạng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

§ Lê Đình Thông

(Vatican News) Hôm nay ngày 23 tháng Tư năm 2018 là ngày lễ kính Thánh George, và tên Jorge (George) Mario Bergoglio là tên của ĐGH Phanxicô.

Thánh nhân và huyền thoại.

Theo như một huyền thoại vào thế kỷ thứ 11, Thánh George là vị thánh đã giết con mãng xà, một biểu tượng gắn liền với Ma quỷ. Thánh nhân sinh ra tại Cappadocia, và người ta lưu truyền rằng ngài là một sĩ quan trong quân đội Hoàng Gia Diocletio. Ngài đã tử đạo vào năm 303 sau Công Nguyên. Câu chuyện con mãng xà ăn thịt người hung hẵn đã bị Thánh George giết chết vì Thánh nhân đã được Thánh Giá bảo vệ, là một huyền thoại nhằm bảo đảm rằng Đức Tin đã vượt thắng sự dữ.

ĐGH Phanxicô và vấn đề sự dữ.

Trong bài giảng của ngài, ĐGH Phanxicô vẫn thường nhấn mạnh rằng sự dữ không là cái gì đó trừu tượng. Nhưng nó chính là một nhân vật có tên là Ma quỷ (Satan). Trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta vào ngày 11 tháng Tư năm 2014, ĐGH đã nói rằng “Đời sống của Chúa Giê-su là một cuộc chiến đấu. Chúa đã vượt qua sự dữ, đánh bại Vương Quyền của thế gian này, đánh bại Ma quỷ. Đó là một cuộc chiến mà mỗi Kitô hữu phải đối diện hàng ngày. Những ai muốn theo Chúa Giê-su phải “nhận ra sự thật này”.

Chinh phục sự dữ bằng điều thiện.

Thánh George đã đánh bại con mãng xà với một chiến thắng biểu tượng là điều thiện thắng gian tà. Trong bài chia sẻ của ngài tại buổi Tiếp Kiến Chung vào ngày 8 tháng Hai năm 2017, ĐGH Phanxicô đã nói rằng: “Đó là cách chúng ta sống trong hòa bình. Đó là Giáo Hội. Đó là những gì mà hy vọng của người tín hữu sản sinh ra khi niềm hy vọng ấy mạnh mẽ nhưng mang nét dịu dàng của tình yêu. ĐGH kết luận, “Bởi vì yêu thì vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Tình yêu thật tuyệt vời.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 23.04.2018 18:04