Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Thuyển Nhân Năm 1980 Vừa Trở Thành Phó Tế Vĩnh Viễn Tại Paris

§ Lê Đình Thông

Sáng 07/10/2017, ĐHY André Vingt-Trois, TGM Paris đã cử hành trọng thể lễ truyền chức phó tế vĩnh viễn cho 10 vị tiến chức, trong số có tân phó tế Giuse Giang Minh Đức (Giáo xứ Việt Nam Paris).

Sau phần ca nhập lễ, linh mục Jean-Christophe Vinot, đại diện giáo phận đặc trách phó tế vĩnh viễn, đã trình diện lên đức TGM và cộng đoàn các vị tiến chức (ordinands). Sau đó, ĐHY André Vingt-Trois đã xướng danh từng vị một

gmd.jpg

Trước khi công bố Lời Chúa, hơn 100 vị phó tế vĩnh viễn của tổng giáo phận Paris sắp hàng đôi tiến liên cung thánh, tay cầm ngọn bạch lạp thắp sáng. ĐHY Vingt-Trois mệnh danh hình ảnh này là giáo đoàn phó tế (collège des diacres). Ngài nhắc nhở nhiệm vụ hàng đầu của các vị phó tế là thắp sáng đức tin, rao giảng lời Chúa trong cộng đoàn và ngoài xã hội.

Sau đó, ĐHY André Vingt-Trois đã cử hành nghi thức gia nhập hàng giáo sĩ của các vị tiến chức. 10 vị lần lượt nói lên ước muốn nhận lãnh sứ mạng mà Giáo Hội trao ban và sấp mình trong nghi thức phủ phục (prostration) cầu các thánh nam nữ (litanie des saints).

Tiếp theo, ĐHY Tổng giám mục đã đặt tay (imposition des mains) và đọc lời nguyện thánh hiến (prière d’ordination). Các vị tân phó tế nhận lãnh ấn tín của bí tích truyền chức, chính thức gia nhập hàng giáo sĩ để phục vụ Hội thánh của Đức Kitô trong thừa tác vụ phó tế bằng cách vâng phục Đức Giám Mục sở tại và các linh mục, trong trường hợp Thầy Giang Minh Đức là Cha Giám đốc và các linh mục trong ban giám đốc Giáo xứ Việt Nam tại Paris.

Sau đó, các vị tân phó tế đã nhận dây phép hình chéo dành cho phó tế (στολη : stole en biais). ĐHY Vingt-Trois trao cho từng vị tân phó tế sách Phúc âm và căn dặn : “Con đã trở thành người rao giảng; hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con rao giảng”.

Cha giám đốc giáo xứ Nguyễn Kim Sang, Đức Ông Mai Đức Vinh, quý linh mục Đinh Đồng Thượng Sách (Tuyên úy sáng lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể), Vũ Minh Sinh (Tuyên úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể), linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Việt (tòa giám mục Xuân Lộc) đã đồng tế ; quý thầy phó tế Phạm Bá Nha, Tạ Đình Chung, Nguyễn Sơn, Cao Trọng Nghĩa đã tham dự các nghi thức. Thầy Phó tế Nguyễn Văn Thạch vì lý do sức khỏe không thể đến dự.

Tân Phó tế Giang Minh Đức sinh trưởng trong một gia đình thờ cúng tổ tiên. Năm 1980, anh vượt biên tìm tự do. Sau một năm tạm trú tại Pulau Bidong (Mã Lai), anh được định cư tại vùng Languedoc Roussillon, theo học tại đại học Montpellier. Nhờ nữ tu Mai Thanh hướng dẫn, anh Giang Minh Đức chịu phép rửa. Anh còn là trưởng nhóm sinh hoạt Du Ca do cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng lập.

Theo thống kê của giáo phận, 51% phó tế vĩnh viễn đã đến tuổi về hưu, số con lại còn đang làm việc. Năm 1973 chỉ có 1 phó tế vĩnh viễn. Năm 2017, số phó tế vĩnh viễn của giáo phận Paris lên tới 150 vị.

Theo Niên giám Tòa thánh (Annuario Pontificio) vừa ấn hành : năm 2015, trên thế giới có 5 304 vị giám mục, 416 656 linh mục, 45 255 phó tế vĩnh viễn. Từ 2010 đến 2015 số phó tế vĩnh viễn tăng 14,4%.

Giáo xứ Việt Nam tại Paris hiện có 6 phó tế vĩnh viễn. Các vị phụ trách mục vụ giáo lý, văn hóa, hội đoàn và mục vụ gia đình v.v.

Lê Đình Thông

Đọc nhiều nhất Bản in 07.10.2017 18:23