Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một nén hương lòng kính dâng về Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

§ Sơn Ca Linh

CHÚA ẴM TÔI LÊN RỒI

Nẻo đường cát bụi trần gian đó,
Một thoáng mà nay đã đi qua !
Thì ra hình hài hạt bụi nhỏ,
Thuyền cha rày đỗ bến quê nhà !

Đếm bước thời gian qua mấy chặng,
Tình yêu là những “dấu chân đôi” .
Theo những mùa vui, mừng, cay đắng,
Nắng mưa giông tố cũng qua rồi !

Đã hẵn người đi không “tiếc nuối” ,
Nhưng người ở lại vẫn chênh vênh.
Cõi biệt ly nào không “đắm đuối”,
“Chợt hiểu ra” đời vốn lênh đênh !

Từ nay hết dấu chân mục tử,
Có còn chăng bóng cũ xa xôi.
Nhẹ gánh thênh thang đời lữ thứ,
Vì nay “Chúa ẵm tôi lên rồi” !

Một nén hương lòng kính dâng về Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống (Nhạc sĩ Thông Vi Vu) vừa được Chúa gọi về sáng nay, 01/3/2017.

Sơn Ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 03.03.2017. 17:59