Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

LM Giuse Trần Hòa Hưng được bổ nhiệm làm Tân Giám tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

§ Fx Trần Đức Thịnh, SDB

SAIGÒN - Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2009, lúc 15giờ 40 Cha Pascual Chavez Bề Trên Cả Tu Hội Salêdiêng Don Bosco đã điện thoại trực tiếp từ Roma để thông báo cho Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm về việc ngài bổ nhiệm Cha Giám Tỉnh mới cho Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Sau đó Cha Bề Trên Cả đã gửi Fax Văn Thư công bố và bổ nhiệm lúc 17giờ 22 (giờ Roma).

LMTranHoaHung.jpg

Tân giám tỉnh Cha Trần Hòa Hưng

Hôm nay 07 tháng 07 năm 2009, Cha GB Nguyễn Văn Thêm nguyên Giám Tỉnh đã loan báo Tin Vui cho toàn thể Tỉnh Dòng và Đại Gia Đình Salêdiêng Don Bosco Việt Nam là Cha Bề Trên Cả với sự nhất trí của Ban Tổng Cố Vấn đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng làm Tân Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam.

Theo chương trình, lễ Tuyên xưng Đức Tin và nhậm chức Giám Tỉnh mới sẽ được cử hành ngày Thứ Bảy 11 tháng 07 năm 2009 tại Xuân Hiệp - Thủ Đức là trụ sở của Tỉnh Dòng.

Sau đây là sơ lược tiểu sử của Cha Giám Tỉnh mới:

Bản dịch Văn Thư Bổ Nhiệm Giám Tỉnh của Cha Bề Trên Cả Tu Hội Salêdiêng Don Bosco:

Prot. n. 09401

BỀ TRÊN CẢ TU HỘI THÁNH PHANXICÔ SALÊ

Mến gửi Hội viên Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, SDB

Một trong những nhiệm vụ chính của Bề Trên Cả là bổ nhiệm cho mỗi Tỉnh Dòng một Hội Viên “thực hiện việc phục vụ trong sự hiệp nhất với Bề Trên Cả, với đức ái và tinh thần mục tử” “sinh động đời sống tu trì và hoạt động tông đồ của Cộng Thể Tỉnh, chăm sóc việc đào luyện các hội viên, nhất là các Tập Sinh và Hội Viên trẻ, điều hành và kiểm soát việc quản trị tài sản của Tỉnh Dòng và từng Cộng Thể” (Hiến Luật số 161).

Vì thế, để tiên liệu việc bổ nhiệm Bề Trên hạt pháp lý “Thánh Gioan Bosco" ở Xuân Hiệp, Việt Nam.

Sau khi tham khảo theo Hiến Luật của chúng ta liên liệu, với sự đồng ý của Ban Tổng Cố Vấn, trong Chúa, Cha nhận thấy thích hợp để bổ nhiệm con làm Bề Trên Hạt Pháp Lý nói trên với nhiệm kỳ 2009 - 2015.

Cha đồng hành với con trong nhiệm vụ của con, với lời cầu chúc huynh đệ, cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn phúc cho con và cho Cộng Thể Tỉnh được uỷ thác cho sự quan tâm mục vụ của con.

Roma ngày 26 tháng 06 năm 2009

Bề trên cả
Cha Pascual Chávez Villanueva SDB
Tổng Thư Ký
Cha Maria Stempel SDB.

----------

Về Dòng Nữ Salêdiêng Việt Nam:

Được biết, ngày 04 -03 - 2009 Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Salêdiêng đã ký quyết định thành lập Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Ngày 24 -4 - 2009 Sơ Rosa Vũ Thị Kim Liên (Giám tỉnh nhiệm kỳ 2003 - 2009) đã công bố Mẹ bề Trên Tổng Quyền Yvonne Reuguat đã bổ nhiệm Sơ TÊRÊSA UÔNG THỊ ĐOAN TRANG làm TÂN GIÁM TỈNH Tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam với nhiệm kỳ 6 năm 2009 - 2015.

Cũng theo chương trình, lễ nhậm chức Giám Tỉnh mới của Sơ TÊRÊSA ĐOAN TRANG sẽ được cử hành vào lúc 6giờ sáng ngày 11 tháng 07 năm 2009 tới đây.

Fx Trần Đức Thịnh, SDB

Đọc nhiều nhất Bản in 06.07.2009. 23:21