Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ truyền chức tân linh mục tại Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens TX

§ Lê Phước

Từ ngày thành lập cho đến nay, đan viên Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens TX luôn luôn thu hút được thêm nhiều ơn gọi. Năm nào cũng có 2 hay 3 lễ lớn như truyền chức tân LM, truyền chức phó tế hoặc khấn trọn.

- Xem hình ảnh

LmgDinhDang20180113.jpg

Tiếp theo một lễ truyền chức phó tế hồi cuối tháng 11 trước, ngày 13 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Thày Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dâng, OSB, đã được thụ phong linh mục, dưới sự đặt tay của Đức Cha Gregory Kelly, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Dallas, Texas.

Tân linh mục Nguyễn Đình Dâng sinh ngày 18 – 5 – 1971, tại Thủ Đức, nguyên quán Bắc Giang, Hà Bắc.

Sau này gia đình sinh sống ở Nhơn Trạch.

Nhập Đan Viện Biển Đức Thiên Bình ngày 11 - 7 - 1990.

Nay thuộc Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, Texas, từ năm 2014.

Khấn dòng ngày 21 – 3 – 1994.

Lê Phước

Đọc nhiều nhất Bản in 18.01.2018 18:32