Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Trong Mộ Chúa Trên Đồi Golgotha - Nhóm Hành Hương Việt Nam 2019

§ VietCatholic

Lễ Trong Mộ Chúa
và Cách Dâng Lễ Trong Mộ Chúa và Lần Lượt Vào Phần Mộ
Nhóm Hành Hương Việt Nam 2019 do Lm. Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn

Tuần Thánh năm nay 2019 một kỷ niệm quý là nhóm hành hương Việt Nam đã được dâng lễ trong Mộ Chúa. Đây là nơi dâng lễ khó xin nhất. Mỗi lễ được 25 phút. Mỗi sáng Công Giáo được 3 thánh lễ trong Mộ. Thời gian còn lại cả ngày do Chính Thống Giáo Hy Lạp canh giữ. Mộ Chúa có hai phần:

- Phần ngoài rộng bằng mấy manh chiếu. Nơi đây Tin Mừng tường thuật thiên thần hiện ra với mấy người ra Mộ vào sáng sớm. Phần này có một bàn thờ nhỏ bằng đá cẩm thạch ở giữa phòng. Trong bàn thờ cẩm thạch này có chứa một phần đá của Phiến Đá Lấp Cửa Mồ của Chúa.

- Phần trong là nơi táng xác. Phần này rất nhỏ. Đến giờ Công Giáo dâng lễ thì đặt một tấm gỗ làm bàn thờ. Nơi táng xác Chúa là phần hòm đá cẩm thạch bên dưới. Hết giờ lễ của Công Giáo thì cất bàn thờ này đi để người hành hương hôn kính phần Mộ, hay đặt các ảnh tượng mang theo. Vì thế, tôi phải xếp đặt anh chị em từ phần gian bên ngoài lần lượt vào. Tối đa được 8 người. Trong vòng 25 phút, mỗi người được khoảng 6 phút. Vào được 3 lần. Mỗi lần 2 phút. Tuần Thánh năm nay, số người hành hương quá đông. Ban ngày, có những người phải đợi 3 tiếng mới vào được trong Mộ. Trong đoạn video này có một người không biết quốc tịch nào, đứng đợi từ bao giờ, nhưng đã không được vào. Họ phải đợi đến giờ công cộng dành cho khách hành hương vào ban ngày.

Jerusalem 2019
Lm Nguyễn Tầm Thường

VietCatholic Network

Tags: Video

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2019 18:12