Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh lễ đêm Giáng Sinh 2008 tại giáo xứ Tân Phú (Saigon)

§ Lê Hoàng Vũ

Lễ đêm Giáng Sinh 2008 tại giáo xứ Tân Phú (Saigon)

Bấm vào hình để xem toàn tập
81224TanPhu00.jpg


Lê Hoàng Vũ, 24/12/2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.12.2008. 17:36