Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Lễ Chầu Lượt Giáo xứ Bạch Liên, Phát Diệm sáng Chúa nhật 14.9.08

§ Thuỳ Chi

PHÁT DIỆM 14.9.08 -- Giáo xứ Bạch Liên thuộc giáo phận Phát Diệm có nhiều công trình như ao hồ rất rộng, đường rước kiệu rộng và đẹp, có cả thảm cỏ dành cho những ngày lễ trọng và hội trại

Bấm vào hình để xem toàn tập
80914BachLien01.jpg


Têrêsa Avila Thuỳ Chi

Đọc nhiều nhất Bản in 16.09.2008. 14:43