Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo Phận Xuân Lộc: Các Khóa Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Và Huynh Trưởng

§ Nt Teresa Ngọc Lễ, OP

Từ tháng cuối năm 2017 đến nay, Ban Huấn Giáo – Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo phận Xuân Lộc do Cha Giuse Đỗ Đức Trí (Trưởng Ban) và cha Giuse Phạm Quốc Thuần (Phó Ban) đã tổ chức nhiều khóa sa mạc huấn luyện Trợ úy TNTT, Huynh trưởng và Tông Đồ Đội trưởng.

Tính đến này 15/7/2018, đã có các khóa sa mạc Huấn luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể, và 2 khóa Sa Mạc Huấn luyện Huynh Trưởng cấp II và khóa Huân luyện Tông đồ Đội Trưởng. Các khóa huấn luyện này chủ yếu được tổ chức tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh, nơi cha Đỗ Đức Trí làm cha sở. Đây là nơi đã và đang dùng để tổ chức các khóa Đuốc Hồng, huấn luyện Giáo lý viên cấp Giáp phận diễn ra trong nhiều năm qua. Vì thế, địa điểm nơi Giáo xứ Thái Hòa là đất trại sa mạc lý tưởng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho các khóa sa mạc diễn ra.

- Xem Hình

Trong hai ngày 14 và 15/7/2018 vừa qua, hai khóa Sa mạc cùng lúc bao gồm Sa mạc Stêphanô 5 (Huấn luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể, và Sa Mạc Galilê 1 (Huấn luyện Huynh Trưởng cấp II) đã được tổ chức tại Giáo xứ Thái Hòa, Giáo phận Xuân Lộc. Có 84 sa mạc sinh tham gia hóa sa mạc Galilê 1 dành cho Huynh Trưởng cấp 2 (cấp 1 tổ chức năm 2017) và gần 350 nữ tu và một số thỉnh sinh của dòng nữ tham dự khóa Huấn luyện Trợ Úy TNTT. Đông nhất MTG Xuân Lộc với gần 185 nữ tu và thỉnh sinh tham dự. Tiếp đến là 60 nữ tu thuộc Dòng Đa Minh Thánh Tâm và một số nữ tu thuộc các hội dòng khác như Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Nữ Tỳ Thánh Thể, Mân Côi Chí Hòa, Đa Minh Monteil, MTG Đà Lạt, MTG Gò Vấp, Con Đức Mẹ Phù Hộ, Tu hội Ánh Sáng Phúc Âm...

Hai khóa sa mạc trên và nhiều khóa sa mạc nữa đã và sẽ được tổ chức nhằm đáp lại thư Luân lưu của Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc ký và ban hành ngày 23/5/2018 với nội dung “Tổ chức, huấn luyện Giáo lý viên Huynh Trưởng và Thiếu nhi theo ‘Nội quy phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam’ đã được Hội đồng Giám Mục Việt Nam phê chuẩn.” Cha Giuse Đỗ Đức Trí và cha Giuse Phạm Quốc Thuần, trong vai trò Trưởng và Phó Ban Huấn Giáo Giáo phận, đã được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc giao nhiệm vụ Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận, trách nhiệm điều hành thực hiện dự án này.

Từ thư luân lưu trên cũng như mong ước của Đấng Bản Quyền Giáo phận về một sự thống nhất trong việc huấn luyện về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trong các cơ cấu tổ chức tại giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, các khóa Huấn Luyện Trợ Úy TNTT dành cho nữ tu cũng như các khóa sa mạc dành cho huynh trưởng, tông đồ đội trưởng đã được Cha Trưởng và Phó Ban Phong trào TNTT tổ chức thành nhiều đợt với sự cộng tác rất tích cực của các Trưởng trong Ban Trị sự của Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Giáo phận và Giáo Hạt.

Trong hai ngày của khóa sa mạc huấn luyện trên, các sa mạc sinh sẽ học tập và được huấn luyện theo chủ đề cụ thể mỗi ngày như: Ngày Cầu Nguyện- Thánh Thể (ngày đầu tiên), và ngày thứ kết thúc: Ngày Hy sinh- Tông Đồ.

Trong ngày thứ nhất, các sa mạc sinh sẽ học và sống dựa trên hai nền tảng căn bản, chất nuôi dưỡng rất quan trọng của người Ki tô hữu nói chung và của Thiếu Nhi Thánh Thể nói chung : Thánh Kinh và Thánh Thể. Khi đã kín múc được sức sống dưỡng nuôi tâm linh, Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nảy sinh hoa trái dồi dào qua các việc Hy sinh và Tông Đồ. Và đó cũng là chủ đề của Ngày Hy Sinh- Tông Đồ mà các sa mạc sinh được tiếp cận và học tập đường hướng huấn luyện cho các em thiếu nhi.

Dựa vào đối tượng huấn luyện, cũng như khóa huấn luyện, sa mạc sinh là huynh trưởng sẽ có những bài khóa làm giàu kiến thức cũng như giúp đào sâu đời tâm linh. Các bài khóa bao gồm: Những yêu cầu về người lãnh đạo; Lập chương trình cho sinh hoạt đoàn- chi đoàn; Khung cảnh Thánh Kinh trong các ngành; Tổ chức sa mạc huấn luyện cấp xứ đoàn; Lời hứa và 10 điều tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể; Tổ chức và điều hành lửa thiêng Thánh Thể; Mật thư Thánh Kinh; Nghệ thuật làm trưởng trực; Sống ngày Thánh Thể -phương pháp nên thánh của TNTT.

Trong khóa huấn luyện Trợ Úy TNTT, các sa mạc sinh sẽ có các bài khóa để học: Phương pháp giáo dục của TNTT; Lịch sử Phong trào TNTT; Lửa thiêng Thánh Thể; Phương pháp hàng đội; Lời Chúa trong giáo dục và lãnh nhận Lời Chúa; Hành trình Sa mạc; Luật và lời hứa của TNTT; Sống ngày Thánh Thể…

Ngoài các bài khóa tại lớp, các sa mạc sinh sẽ có những sinh hoạt, tập nhảy lửa thiêng, tham dự Lửa thiêng Thánh Thể nhằm giúp cho các sa mạc sinh có thể vừa học, thực hành và sống cảm nghiệm thực sự.

Đối với các sa mạc sinh là nữ tu tham dự khóa Huấn luyện Trợ Úy TNTT, trước khi Tổng kết và Bế mạc, các tân Trợ Úy đã được Cha Trưởng và Phó Ban Phong trào TNTT trao khăn Trợ úy, để từ nay, quý nữ tu sẽ chính thức trong vai trò Trợ Úy TNTT tại các giáo xứ, nơi mà đang cộng tác trong công việc mục vụ.

Khóa sa mạc Stêphanô 5 (Huấn luyện Trợ úy TNTT) và Galilê 1 (Huynh Trưởng cấp 2) đã diễn ra thật tốt đẹp, đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, cũng như dự báo nhiều thành công cho Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo phận Xuân Lộc, đáp lại niềm mong đợi của quý Đức Cha Giáo phận cũng như quý Cha trong Ban Điều hành và các Giáo xứ.

Nt Teresa Ngọc Lễ, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 16.07.2018 17:04