Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Sứ Thần Tòa Thánh Dâng Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 40 Năm Hội Dòng Trinh Vương Granville Phục Vụ

§ Hoàng Việt Nam

10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 22.4.2018, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Úc Đại Lợi, Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana, đã đến Thánh Đường Holy Trinity Granville Giáo Phận Parramatta, chủ tế Thánh Lễ mừng kỷ niệm 40 năm Hội Dòng Trinh Vương phục vụ trên quê hương Úc Đại Lợi.

Được biết, ngày 16 tháng 2 năm 1978, Hội Dòng nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Úc Châu đến cư ngụ tại Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi - HoLy Trinity - Granville, sau khi nhà Dòng nơi các Nữ Tu ở tại miền Blue Mountains, bị thiêu rụi hoàn toàn trong cuộc cháy rừng vào cuối năm 1977.

Năm nay, 2018, đánh dấu các Nữ Tu Trinh Vương đã phục vụ trong Giáo Xứ Chúa Ba ngôi được đúng 40 năm. Vì thế, Cha Chánh Xứ, Andrew Bass, đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa và cám ơn Quý Nữ Tu đã quảng đại phục vụ Giáo Xứ trong một thời gian dài.

180422DongTV1.jpg
Đức Sứ Thần dâng Thánh Lễ Tạ ơn kỷ niệm 40 năm Dòng Trinh Vương phục vụ.

Đức Sứ Thần dâng Thánh Lễ Tạ ơn kỷ niệm 40 năm Dòng Trinh Vương phục vụ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám Mục Adolfo Tito Yllana, từ Canberra đã đến Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi, chủ Tế Thánh Lễ vào lúc 10 sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng Tư, trong Thánh Lễ kính Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, ngày Giáo Hội dành cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sỹ. Cha Paul Văn Chị, thay mặt Quý Cha Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, đã cùng Đồng Tế với Đức Sứ Thần trong Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng Trinh Vương. Gia đình của Quý Nữ Tu Trinh Vương, Ban Mục Vụ và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Đoàn Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Granville, được mời đến dâng Thánh Lễ cùng với Hội Dòng và Giáo dân của Giáo Xứ.

Để tỏ lòng ghi ơn Quý Hội Dòng Trinh Vương, Cha Andrew Bass đã dành một Nhà Nguyện dâng kính Đức Mẹ Fatima ở cuối nhà thờ, và đặt một tấm bia ghi nhớ sự quảng đại phục vụ của Quý Nữ Tu Dòng Trinh Vương tại Giáo Xứ Holy Trinity Granville trong quá trình 40 năm.

Sau Thánh Lễ, Đức Sứ Thần đã làm phép Nhà Nguyện dâng kính Đức Mẹ Fatima và mở khăn phủ tấm bia kỷ niệm và ghi ơn Quý Nữ Tu Dòng Trinh Vương. Ngài đọc những lời ghi trên bia và chúc mừng Quý Nữ Tu Trinh Vương.

Nhà Nguyện Fatima được làm phép để ghi dấu 40 năm Dòng Trinh Vương phục vụ.

Sau đó, party BBQ do Cha Xứ Andrew Bass và Giáo Xứ cùng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Đoàn Granville khoản đãi Đức Sứ Thần, Quý Cha, và cộng đồng dân Chúa trong hân hoan và đáng ghi nhớ.

180422DongTV2.jpg
Nhà Nguyện Fatima được làm phép để ghi dấu 40 năm Dòng Trinh Vương phục vụ.

Hoàng Việt Nam và Sơ Trân ghi nhanh

Đọc nhiều nhất Bản in 23.04.2018 18:39