Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Câu chuyện Chị Em Tập Sinh của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima

§ Nt Maria Nguyễn Thị Minh Du

Kính thưa Quý Vị Khán Thính Giả,

Để xác tín hơn với đời sống cộng đoàn, đời sống phục vụ và truyền giáo theo tinh thần Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Chị Em Tập Sinh của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima được gửi đến các cộng đoàn của Dòng, để được làm quen với môi trường mà mình sẽ trải nghiệm đời sống một nữ tu.

Sau khi hoàn tất một năm tập ngặt theo Giáo luật, các Tập sinh được sai đi trong vòng chín tháng.

Biết bao câu chuyện được kể về những bước đầu chập chững của một tu sĩ tương lai. Chúng tôi xin gửi đến Quý Vị những chia sẻ đầy tâm tình của những chị em tập viện phục vụ vừa trở về.

Nt Maria Nguyễn Thị Minh Du

Đọc nhiều nhất Bản in 27.05.2018 16:52