Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cáo Phó: Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ vừa tạ thế tại Long Xuyên

§ Gp Long Xuyên

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh
Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo

90610DcNgu.jpg

ĐỨC CHA MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ
Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Long Xuyên
đã được Chúa gọi về lúc 11g ngày 10 tháng 06 năm 2009, thọ 100 tuổi

Đức Cha Micae:
* Sinh ngày 02/02/1909 tại Vạn Đồn, huyện Thụy Anh, Thái Bình.
* 1922: Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Lạng Sơn.
* 1928: Du học tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.
* 29/6/1934: Thụ phong Linh Mục tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.
* 1934-1938: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn.
* 1938-1939: Thư ký Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Huế,
kiêm Giám đốc tòa báo Sacerdos Indosinenses.
* 1940-1943: Coi Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.
* 1943-1951: Chánh xứ Lộc Bình và xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.
* 1951: Tổng Đại Diện/ Cha Chính Giáo phận Lạng Sơn.
* 1954-1960: Chánh xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp và Quản Hạt Gò Vấp.
* 1957: Đặc ủy phó Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.
* 1958: Xử lý thường vụ Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.
* 8/1960: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư môn Giáo Phụ và
Công Giáo Tiến Hành tại Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn.
* 24/11/1960: Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Long Xuyên.
* Khẩu hiệu Giám mục: “Christus In Vobis” (Chúa Kitô trong Anh Chị Em).
* 22/01/1961: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh
Đường Đức Bà Sàigòn do Đức TGM Pierre- Martin Ngô Đình Thục chủ phong
với sự thụ phong của hai Đức Cha Jean Cassaigne, M.E.P., và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.
* 04/04/1961: Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.
* 30/12/1997: Hưu dưỡng tại Long Xuyên sau hơn 36 năm cai quản Giáo Phận.
* 10/06/2009: Về nhà Cha lúc 11giờ. Thọ 100 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

+ Ngày 10/06/2009: 19g00 Thánh lễ - Nghi thức tẩm liệm
+ Ngày 11/06/2009: Các lễ viếng do hạt Vĩnh Thạnh phụ trách
+ Ngày 12/06/2009: Các lễ viếng do hạt Tân Hiệp phụ trách
+ Ngày 13/06/2009: Các lễ viếng do hạt Rạch Giá phụ trách
+ Ngày 14/06/2009: Các lễ viếng do hạt Chợ Mới và Long Xuyên phụ trách
+ Ngày 15/06/2009: 09g30 THÁNH LỄ AN TÁNG

* Các ngày 11,12,13,14 có Thánh Lễ vào các giờ: 8g, 10g, 12g, 14g, 16g
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha được mau chóng về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

VP Tòa GM Long Xuyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.06.2009. 00:09