Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bước Mẹ nghìn năm in dấu (thơ)

§ Sơn ca Linh

(Tặng những ai lặp lại lời cam kết thánh hiến hôm nay: Lễ Mẹ Dâng Mình – 21.11)

Ôi, Mẹ thật là may mắn,
Tuổi đời vừa chớm lên ba,
Đã được đi về Đền Thánh,
Dâng mình thánh hiến cho Cha.

Mẹ có song thân thánh đức,
Tổ phụ Gioa-kim Anna,
Thuộc dòng tuyển dân Giao ước,
Nghìn năm thắm đượm Lời Cha.

Lớn lên giữa Đền thánh Chúa,
Mẹ thường xuyên gặp Chúa Trời.
Lao động, nguyện cầu, ca múa…
Mẹ tìm Thánh ý mọi nơi.

Cuổi nẻo chân trời cứu độ,
Hừng Đông Mẹ đã lên rồi.
Trắng đêm ngọn đèn vẫn tỏ,
Sẵn sàng Mẹ đón Tin Vui.

Bước Mẹ nghìn năm in dấu,
Cho ai chọn “nẻo dâng mình”.
“Bến Chúa” thuyền ai ghé đậu,
Trọn lời khấn nhỏ hy sinh.

Bên cạnh đời con Mẹ nhé,
Mỗi ngày từng bước đi lên.
Cầm tay dắt dìu nhỏ nhẹ,
Đời con dệt “khúc lên đền”.

21/11/2017

Sơn ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 22.11.2017 19:47