Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Thế giới nhìn từ Vatican 1/10 - 7/10/2011

§ VietCatholic

Buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 2 tháng 10/2011

VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Kính thưa quý vị và anh chị em. Đời là bể khổ. Đó là câu nói trên đầu môi của nhiều người. Nhân sinh quan yếm thế này thường được đi kèm với những lời oán trách Hóa Công coi Ngài như nguyên nhân của những đau khổ, oan trái, và éo le trên cõi đời này. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều viết như sau trong Cung Oán Ngâm Khúc: “Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẫu vẽ người tang thương.”