Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vị Giám mục cao niên nhất nước Pháp đã qua đời

§ Đặng Tự Do

Vị giám mục cao niên nhất nước Pháp, Ðức Cha Georges-Hilaire Dupont đã từ trần hôm 29 tháng Giêng năm 2020 tại tỉnh Manche miền Normandie, hưởng thọ 100 tuổi.

MsgrHilaire.jpg

Đức Cha Dupont sinh ngày 16 tháng 11 năm 1919 tại Virey, nước Pháp. Ngài gia nhập dòng thừa sai Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, và được thụ phong linh mục ngày 9 tháng Năm, 1943.

Ngài đi truyền giáo tại nhiều nước Phi châu. Ngài đã từng tham dự Công đồng chung Vatican II (1962-1965). Ngày 16 tháng Giêng, 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Pala của Cộng hòa Tchad. Ngài được tấn phong Giám Mục vào ngày 1 tháng Năm, 1964.

Ngài từ chức vào ngày 28 tháng Sáu, 1975, và trở về Pháp làm cha sở miền quê, trước tiên tại đảo Corse, rồi đến miền Vaucluse, và sau cùng tại miền Normandie.

Năm 2012, Ðức cha Dupont tham gia phái đoàn 12 giám mục và linh mục tham dự Công đồng Vatican II được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 tiếp kiến.

Source: La Croix Mgr Georges-Hilaire Dupont, doyen des évêques de France, est mort

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 06.02.2020 16:21