Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tôn giáo ngày càng bị cấm cách trên thế giới

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(EWTN News/CNA) Theo một tường trình vừa được phổ biến của viện nghiên cứu Pew thì những hạn chế của chính quyền về tôn giáo tiếp tục gia tăng trên toàn cầu vào năm 2016 dẫn đến căng thẳng tôn giáo với các đảng phái và các tổ chức chủ nghĩa dân tộc.

Bản tường trình viết “Điều này đánh dấu năm thứ hai trong một loạt gia tăng việc hạn chế tôn giáo trong mức độ tổng quát bị áp đặt bởi chính quyền hay các tổ chức khác trong 198 quốc gia được nghiên cứu của viện.”

Cuộc nghiên cứu khám phá ra rằng 42 phần trăm các quốc gia đã có việc hạn chế về tôn giáo ở mức độ cao, bao gồm những hành động thù nghịch bởi chính quyền hay các tổ chức khác. Con số đã gia tăng từ 40 phần trăm vào năm 2015 và 29 phần trăm và năm 2007.

“Điều này đánh dấu con số lớn nhất những quốc gia trong danh sách đứng đầu kể từ khi trung tâm nghiên cứu Pew bắt đầu phân tích những cấm cách đối với tôn giáo vào năm 2007.”

“Những nước có mức độ cấm cách “cao” và “rất cao” từ phía chính quyền…tăng từ 25 phần trăm vào năm 2015 tới 28 phần trăm vào na9m 2016. Trong khi những nước có mức đô quấy phá “cao” và “rất cao” từ phía những tổ chức thù địch với tôn giáo… thì vẫn giữ nguyên mức độ vào năm 2016 là 27 phần trăm.

Những nước ở Trung Đông và Bắc Mỹ thì có mức độ cấm cách tôn giáo trung bình cao nhất từ phía chính quyền, trong khi các nước ở Âu Châu và Mỹ Châu thì chỉ ở từng khu vực có mức đô trung bình gia tăng từ phía những tổ chức thù địch tôn giáo.

Ngoài ra, bản nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của những nhóm dân tộc chủ nghĩa trong việc làm tăng sự cấm cách tôn giáo, nhất là những vùng có nhóm sắc tộc đặc biệt và các người tiểu số có tôn giáo.

“Trong nhiều quốc gia, hạn chế về tôn giáo được cho là hậu quả những hành động của các viên chức chính phủ, những nhóm xã hội hay những cá nhân theo chủ nghĩa dân tộc.”

Vào khoảng 11 phần trăm trong các quốc gia mà các hoạt náo viên chính phủ, chính khách.. “ đã từng dùng chủ nghĩa dân tộc hay chống lại việc di dân hay người thiểu số, để nhắm tới mục tiêu là các nhóm tôn giáo trong nước của họ vào năm 2016” làm tăng 5 phần trăm so với năm trước.

Các nước Âu Châu trải nghiệm cái kiểu này mạnh mẽ nhất, với khoảng 33 phần trăm có những đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, có những tuyên bố chống lại người thiểu số theo đạo, trong khi đó thì ở các nước Châu Á Thái Bình Dương cũng có những trải nghiệm tương tự.

“Đại loại là những nhóm hay cá nhân chủ nghĩa dân tộc này tìm cách giảm bớt việc nhập cư của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, hay kêu gọi những nỗ lực nhằm đán áp hay loại trừ những nhóm tôn giáo đặc biệt, với danh nghĩa là bảo vệ chủng tộc chính hay nhóm tôn giáo nào đó mà họ cho là bị đe dọa hay bị tấn công.”

Thêm vào nữa, có sự gia tăng 5 phần trăm ở các nước mà các nhóm được tổ chức nhằm mục đích gây ảnh hưởng đời sống công cộng do chi phí của một tôn giáo.

Những mục tiêu phổ biến nhất đối với những hạn chế về tôn giáo là Hồi Giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo.

“Nhìn vào những nhóm tôn giáo, sự quấy nhiễu của chính quyền và các nhóm xã hội khác đối với thành viên của hai nhóm lớn nhất thế giới là Kitô giáo và Hồi giáo, vẫn tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới. Cả hai nhóm tôn giáo đều trải nghiệm sự gia tăng nhanh chóng con số các nước quấy nhiễu họ vào năm 2016.”

Cuộc nghiên cứu này, bao gồm 198 quốc gia nghĩa là 99.5 phần trăm các nước trên thế giới, được thực hiện qua cuộc nghiên cứu hàng năm các hạn chế về tôn giáo trên thế giới của viện Pew, phân tích “mức độ can thiệp của chính quyền và các tổ chức xã hội trên thế giới đối với niềm tin và thực hành tôn giáo.”

Những mức độ này được đo bởi những luật và chính sách của chính quyền, bởi những hành đông của các cá nhân hay các nhóm hận thù chống lại tôn giáo, bao gồm cả xung đột vũ trang và khủng bố. Quấy nhiễu các nhóm tôn giáo được thu thập qua dữ liệu liên quan đến tấn công thể xác hay lời nói, bắt bớ, giam giữ, xúc phạm các nơi thờ tự và phân biệt đối xử chống lại các nhóm tôn gáo qua việc làm, giáo dục và nhà ở.

Năm 2016 là năm mới nhất mà dự kiện đang có sẵn.

Source: EWTN News Study finds mounting globbal restrictions on religion

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 24.06.2018 18:41