Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ xét xử về hôn nhân đồng tính

§ Bùi Hữu Thư

Cordileone.jpg

Đức Tổng Giám Mục Salvatore J. Cordileone

Hoa Thịnh Đốn (CNS) -- Mùa xuân năm 2013, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ xét xử hai vụ án về tình trạng hợp lệ theo Hiến Pháp của hôn nhân đồng tính.

Trong án lệnh ban hành ngày 7 tháng 12/2012, Tối Cao Pháp Viện đồng ý xét xử một vụ án về Đề Nghị số 8 của tiểu bang California, là nơi ngăn cấm hôn nhân đồng tính, và một vụ khác từ tiểu bang Nữu Ước liên quan đến Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân, định nghĩa hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.

Hai vụ án này có lẽ sẽ được hoạch định trong lịch trình của Tối Cao Pháp Viện vào tháng 3, với một tuyên án trước cuối lục cá nguyệt vào tháng 6.

Sau nhiều tuần theo dõi việc thỉnh cầu cứu xét trên 12 vụ về hôn nhân đồng tính đã được đệ trình lên tòa án, án lệnh ngày 6 tháng 12 cho thấy các thẩm phán đã hoạt động để tìm cách bao gồm nhiều khiá cạnh trong việc họ chấp nhận, theo những người vào mạng Supreme Court blog, SCOTUSblog.

Án lệnh chú trọng đến ai vấn đề: định nghiã hôn nhân và các cặp hôn nhân đồng tính có quyền thụ hưởng các quyền lợi y như các cặp hôn nhân khác phái không.

Đức Tổng Giám Mục Salvatore J. Cordileone, tổng giáo phận San Francisco, chủ tịch tiểu ban về Việc Cổ Võ và Bảo Vệ Hôn Nhân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói: quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong việc xét xử hai vụ nói trên là "một thời điểm đáng ghi nhớ cho quốc gia của chúng ta."

Bùi Hữu Thư

Đọc nhiều nhất Bản in 11.12.2012. 18:32