Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Toà Thánh kêu gọi tìm giải pháp cho vùng Trung Đông

§ Linh Tiến Khải

NEW YORK: Toà Thánh tái kêu goi tìm giải pháp toàn bộ cho vùng Trung Đông để chấm dứt chiến tranh xung khăc bạo lực tại Thánh Địa, Iraq, Siria và Yemen.

Đức Ông Simon Kassas, quan sát viên thường trực của Toà Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã nói như trên trong phiên họp ngày 25 tháng 7 vừa qua của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bàn về các thách đố đa diện của vùng Trung Đông, trong đó có tiến trình hoà bình giữa người Palestine và người Israel. Đây là điều đã được lập đi lập lại nhiều lần đến như nhàm chán. Nhưng Toà Thánh cương quyết yểm trợ giải pháp hai quốc gia độc lập cho người Palestine và người Israel để cả hai dân tộc được hưởng an ninh, phồn thịnh và chung sống hoà bình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Để được như thế cả hai bên phải chấp thuận các bước nòng cốt giúp hạ thấp các căng thẳng và xuống thang bạo lực, tránh các hành động bao gồm cả việc thành lập làng mạc. ĐTC Phanxicô tái khích lệ mọi người cầu nguyện cho hoà bình và việc thăng tiến một nền văn hoá đối thoại, phát huy sự sống và bao gồm chứ không phải chết chóc và loại trừ. Thực tại hai quốc gia cũng đòi buộc phía Palestine phải có một ý chí chính trị thống nhất đáp trả lại nhu cầu của người Palestine để có thể thương thuyết và phát triển kinh trế, hiệp nhất xã hội và ổn định chính trị. Vấn đề thành Giêrusalem là nơi thánh của Do thái, Kitô và Hồi giáo đòi buộc phải có một quy chế đặc biệt với sự giám sát của quốc tế bảo đảm cho tín hữu mọi tôn giáo được an ninh tự do lui tới kính viếng.

Ngoài ra Toà Thánh cũng đau buồn vì chiến tranh xung khắc và bạo lực trong vùng Trung Đông đã khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và mất mát của cải, đặc biệt là tại Siria, Yemen và Iraq. ĐTC Phanxicô khích lệ một giải pháp chính trị cho Siria, trong đó mọi phe phái chân thành thương thuyết vói nhau hầu đạt được một giải pháp hoà bình lâu bền, cho phép người di cư tỵ nạn hồi hương, tạo ra bầu khí an ninh, duy trì quyền tối thượng, sự hiệp nhất, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra cũng cần chú ý tới các cộng đoàn kitô đã hiện diện trong vùng Trung Đông từ hơn 2.000 năm qua, và đã có cuộc chung sống hoà bình với các cộng đoàn khác. Toà Thánh yêu cầu cộng đoàn quốc tế đừng quên họ, và làm sao để các quyền công dân của họ được tôn trọng đầy đủ. Vì đó là điều nền tảng đối với việc duy trì hoà bình và cuộc sống chung hữu hiệu giữa các cá nhân, các cộng đoàn và các quốc gia toàn vùng (REI 25-7-2017)

Linh Tiến Khải

Đọc nhiều nhất Bản in 26.07.2017 16:10