Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tòa Thánh: Công nghệ kỹ thuật số mới đang được xử dụng để gây bạo lực đối với phụ nữ

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(Vatican News) Đức Tổng Giám Mục Ivan Jurkovic, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã đưa vấn đề bạo lực đối với phụ nữ trong một cuộc họp của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng Sáu.

Tòa Thánh đã đưa ra cảnh báo rằng những phương tiện truyền thông và công nghệ kỹ thuật số mới đang bị lợi dụng để gây bạo lực và ngược đãi đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

ĐTGM Ivan Jurkovic, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã phát biểu rằng “Bạo lực chống lại phụ nữ tiếp tục là một mối quan tâm lớn về nhân quyền trong thời đại của chúng ta.”

“Dù đã có những tiến bộ nhất định, bạo lực đối với phụ nữ và các trẻ gái, trong nhiều hình thức khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, vẫn tiếp tục là một tai họa nghiêm trọng trong mọi tầng lớp của xã hội.”

Ngài nhấn mạnh rằng bạo lực thường gây ra những vết thương sâu xa và những hậu quả kéo dài gây xáo trộn sâu rộng trong cuộc đời của những cô gái trẻ, bà vợ, bà mẹ và công nhân.

Xử dụng sai trái công nghệ kỹ thuật số mới

ĐTGM Jurkovic bày tỏ cảnh báo rằng sự ngược đãi phụ nữ càng tăng thêm do việc lợi dụng các phương tiện hiện đại về truyền thông và những công nghệ kỹ thuật mới này vẫn bất lực trong việc bảo vệ chính đáng nhân phẩm phụ nữ cũng như sự riêng tư và quyền tự do bày tỏ của họ.

Ngài nói rằng đây là thời gian cao điểm thuận lợi để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt, qua việc xử dụng hàng ngày các mạng xã hội không được bảo vệ có hiệu quả và các ứng dụng trên mạng khác nhau.

Ngài phàn nàn rằng thay vì đưa ra những dụng cụ quan trọng nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử cũng như sự bất bình đẳng căn bản và bạo lực đối với phụ nữ, thì kỹ thuật số lại thực sự trở thành một công cụ để gây ra những hình thức mới của bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ.

Giáo dục để tôn trọng người khác

Quan sát viên của Tòa Thánh lưu ý rằng để đạt được sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá của phụ nữ thì không chỉ đơn thuần là lên án bạo lực. Nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực mạnh mẽ và giáo dục để biết tôn trọng người khác, để nâng cao nhận thức, đặc biệt trong những thế hệ mới, về giá trị của một cuộc đối thoại đúng đắn, trong đó hiểu được đúng đắn về con người và về phẩm giá của họ là điều kiện tiên quyết dẫn đến cuộc trao đổi thực sư có hiệu quả giữa con người với nhau.

Source: Vatican News Holy See: New digital technology being used to perpetrate violence against women

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 23.06.2018 16:17