Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Toà Âu Châu phán quyết lệnh cấm đeo khăn che mặt của người Hồi giáo không vi phạm luật kỳ thị tôn giáo

§ Nguyễn Long Thao

Bỉ Quốc.- Toà án Âu Châu đã phán quyết rằng lệnh cấm đeo khăn che mặt của người phụ nữ Hồi giáo không vi phạm luật kỳ thị tôn giáo hay niềm tin cá nhân nếu luật ấy là điều lệ nội bộ của công ty quy định..

Phán quyết này liên quan đến vụ một phụ nữ Hồi giáo bị cho nghỉ việc vì đã từ chối không chịu bỏ khăn che mặt nơi làm việc.

Bà Samira Achbita được công ty G4S ở Bỉ Quốc muớn làm tiếp viên năm 2003. Vào thời gian đó công ty chưa có điều lệ cấm công nhân mang trong người những thứ gì bày tỏ quan điểm của mình về chính trị, triết lý hay tôn giáo.

Nhưng đến năm 2006 Ban Giám Đốc công ty ban hành điều lệ cấm công nhân không được mang thứ gì trên người để bày tỏ quan điểm chính trị, triết lý hay tôn giáo của mình.

Tuy nhiên, Bà Samira Achbita cho Ban giám Đốc biết bà sẽ đeo khăn che mặt của người Hồi Giáo nơi làm việc.

Ban Giám Đốc trả lời rằng công ty sẽ không dung thứ cho hành động của bà vì vi phạm chính sách của công ty là trung lập đối với mọi quan điểm của khách hàng.

Bà Samira Achbita chống lại lệnh trên nên bà đã bị công ty cho thôi việc. Bà đã nộp đơn kiện công ty ở Bỉ và nội vụ đã được tòa án Cộng Đồng Âu Châu xử.

Theo phán quyết của Tòa Án Cộng Đồng Âu Châu thì việc công ty đưa ra điều lệ nội bộ cấm công nhân không được mang trên người những thứ biểu lộ quan điểm chính trị, triết lý, tôn giáo, là không vị phạm sự kỳ thị.

Tuy nhiên, toà án cũng thêm rằng việc cấm khăn che mặt cũng có thể là vi phạm kỳ thị, nhưng là kỳ thị gián tiếp, nếu người đó là người phụ nữ Hồi Giáo. Sự kỳ thị gián tiếp này có thể coi được là hợp pháp vì chủ đích của công ty là muốn có chính sách trung lập đối với mọi khách hàng

Nguyễn Long Thao

Đọc nhiều nhất Bản in 15.03.2017. 17:19