Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tổ chức Compassion International ngưng hoạt động tại Ấn độ

§ Hồng Thủy

Mumbai – Sau 48 năm phục vụ các trẻ em nghèo và bị bỏ rơi ở Ấn độ, ngày hôm nay các hoạt động của tổ chức Compassion International tại Ấn độ sẽ ngưng hoạt động, vì bị tố cáo dung các nguồn tài trợ nước ngoài để thực hiện các cuộc cải đạo sang Kitô giáo.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1968 để phá bỏ vòng nghèo đói nơi trẻ vị thành niên, sau nhiều năm, Compassion International là tổ chức đóng góp quan trọng nhất trong các tổ chức hoạt động tại Ấn độ. Mỗi năm, tổ chức đóng góp 45 triệu đô la cho 589 đối tác địa phương, đa số là các cộng đoàn Kitô giáo đang chăm sóc cho 147.000 trẻ em.

Sajan K George, chủ tịch của Hội đồng tư vấn toàn cầu Kitô giáo Ấn độ nói cách chua xót:”Đây là một ngày đáng buồn cho Ấn độ. Tổ chức Compassion International đóng cửa chỉ vì những nghi ngờ có liên quan đến việc cải đạo. Nhà tài trợ lớn nhất rời bỏ hoạt động trợ giúp trong lãnh vực xã hội, giáo dục và kinh tế.”

Trang web của Hiệp hội viết: “quyết định đau đớn của chính quyền Delhi rút lại giấy phép của Hội ảnh hưởng đến 147.706 trẻ em. Sự cấm đoán này chỉ bắt đầu năm ngoái. Chúng tôi khuyến khích các đối tác địa phương của chúng tôi tiếp tục phục vụ các trẻ em và gia đình của chúng trong cách thức mà họ có thể.”

Trong 48 năm, tổ chức Compassion International đã giúp cho hơn 280 trẻ vị thành niên. Tổ chức này hoạt động tại 25 quốc gia ở cấp độ quốc tế; dựa vào sự hỗ trợ của các cộng đồng Kitô giáo, tổ chức giúp cho gần 2 triệu trẻ em.

Ấn độ là nước được trợ giúp nhiều nhất của tổ chức.Từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, chính quyền thủ tướng Modi đã rút lại giấy phép của ít nhất 11.000 hiệp hội, bị tố cáo hoạt động gây ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia.

Sự việc của tổ chức Compassion Interntional xảy ra vào tháng 2/2016, khi chính quyền liệt tổ chức vào danh sách “phê duyệt trước”, điều luật điều hành việc nhận và sử dụng các quỹ nước ngoài. Điều này có nghĩa là các tài trợ nước ngoài không thể gửi trực tiếp vào tài khoản của tổ chức, nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ nội vụ.

Về phần các thành viên của tổ chức, nhiều lần hon nhấn mạnh là các cáo buộc cưỡng bách cải đạo là giả tạo và 76% người được giúp đỡ là các trẻ em Ấn giáo.

Ông Sajan K George khẳng định: “Việc cải đạo chỉ là huyền thoại. Nói bong gió đến việc cải đạo chỉ là phục vụ cho việc chính trị hóa các tình cảm tôn giáo.” Ông nhắc cho thấy rằng Kitô hữu ở Ấn độ chỉ là một thiểu số bé nhỏ chiếm 2,3% tổng số dân cư. Số phần trăm các tín hữu hiện nay thấp hơn trước đây. Năm 1991, số Kitô hữu chiếm 2,34% và trong năm 1971 là 2,6%. (Asia News 15/03/2017)

Hồng Thủy

Đọc nhiều nhất Bản in 15.03.2017. 14:13