Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình hình của giáo phận Công giáo Giêrusalem khả quan hơn nhờ trợ giúp của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ

§ Hồng Thủy

Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, cám ơn sự trợ giúp quảng đại của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ đối với giáo phận Giêrusalem. Dù còn nhiều việc phải làm nhưng giờ đây hành trình tích cực cho đời sống của giáo phận Giêrusalem đang đến.

Trong thư gửi đến Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Giêrusalem để cảm ơn các hiệp sĩ đã giúp đỡ Giáo hội mẹ ở Giêrusalem trong 4 năm mục vụ của giáo phận, Đức cha Pizzaballa viết: “Mặc dù có nhiều trường hợp khẩn cấp, năm 2020 đánh dấu sự kết thúc của một quá trình tái cấu trúc mệt mỏi và giải quyết các tình huống khó khăn tồn tại từ trước.”

Giảm gần 60% tổng số nợ Tòa Thượng Phụ đang nợ

Cụ thể, Đức cha cho biết: “Khoản nợ lớn Tòa Thượng phụ nợ Quỹ thánh Gioan Tẩy Giả, một tổ chức liên kết với Đại học Madaba, đã được hoàn trả đầy đủ. Điều này đã giúp giảm gần 60% tổng số nợ Tòa Thượng Phụ đang nợ. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào việc nhượng lại một số tài sản không thiết yếu đối với Tòa Thượng Phụ. Hiện tại chúng tôi có một kế hoạch tái cơ cấu để sớm hoàn thành các công việc còn lại”.

Tình liên đới và gần gũi của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ

Đức giám quản giáo phận Giêrusalem cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ, cũng như các vị tiền nhiệm của ngài, về sự nâng đỡ và khuyến khích của các vị, và các ông bà hiệp sĩ. Đức cha nhấn mạnh rằng không có sự giúp đỡ của Hội thì những gì mà giáo phận Giêrusalem làm được cho đến nay là điều không thể. Ngài cũng đánh giá rất cao “tình liên đới và gần gũi” của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ bằng cách hỗ trợ cụ thể các quá trình xem xét và kiểm soát đời sống hành chính của giáo phận, thông qua các cuộc hành hương và các sáng kiến trong lãnh thổ tương ứng của họ do các Giáo phận khác nhau thúc đẩy.

Tình liên đới này, như Đức giám quản Tông tòa của Giêrusalem khẳng định, được tái xác nhận trong năm nay khi xảy ra đại dịch. Khi Tòa Thượng phụ Công giáo Giêrusalem gặp khó khăn, chính Hội Hiệp sĩ đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ và giúp cho giáo phận Giêrusalem có thể đối phó với tình huống khẩn cấp. (SIR 06/10/2020)

Hồng Thủy - Vatican News

Đọc nhiều nhất Bản in 07.10.2020 13:42