Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tin vui: Các nhà thờ Công Giáo miền Bắc Texas ở Dallas-Fort Worth mở cửa lại

§ Trần Mạnh Trác

Theo tin cuả hãng Fox ngày 1 tháng 5/2020 thì hai giáo phận Công Giáo Dallas và Fort Worth ở miền Bắc Texas sẽ bắt đầu cho phép mở cửa các nhà thờ từ tuần này, nhưng tuy ở kề cận nhau mà hoàn cảnh thì khác nhau cho nên hai giáo phận sẽ áp dung 2 phương thức khác nhau.

Các Giáo Phận sẽ đánh giá lại các kế hoạch của họ trong hai tuần, khi tiểu bang Texas giảm bớt các hạn chế.

1. Giáo phận Dallas

Các nhà thờ cuả Dallas đa phần nằm trong các thành phố đông dân cư, do đó Giáo phận Dallas sẽ mở cửa các nhà thờ qua bốn giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu tiên, Thánh Lễ cho 1,3 triệu giáo dân sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến ít nhất là ngày 18 tháng Năm.

Tuy nhiên, người Công Giáo được phép đến nhà thờ để xưng tội theo lịch trình, chầu Thánh Thể và tham dự các nghi lễ tôn giáo như đám cưới, rửa tội, rước lễ lần đầu và đám tang.

Tất cả các cuộc tụ họp trong nhà thờ sẽ bị giới hạn ở mức tối đa là 25% sức chứa cuả ngôi thánh đường và các gia đình sẽ phải ngồi cách nhau ít nhất 6 feet để tuân thủ các nguyên tắc cách xa xã hội.

Việc xưng tội riêng tư sẽ được thực hiện ở một khu vực mở và thoáng trong nhà thờ hoặc có thể là ở bên ngoài (ngoài trời).

Các lễ rửa tội, đám tang và đám cưới phải bị hạn chế số người tham dự là một nhóm nhỏ mà thôi.

Trong giai đoạn 2, Thánh Lễ hàng ngày (không phải là Thánh Lễ Chuá Nhật) có thể sẽ bắt đầu, cũng với những giới hạn trên là số người không quá 25% sức chứa cuả nhà thờ và các gia đình phải ngồi cách nhau 6 feet.

Thánh Lễ Chúa Nhật được sẽ được thực hiện ở Giai đoạn 3, vẫn áp dụng những hạn chế về số người và sự cách xa xã hội.

Giai đoạn 4, tức là giai đoạn sinh hoạt bình thường, sẽ được công bố sau khi chính quyền bãi bỏ các giới hạn xã hội.

77 nhà thờ của Giáo phận Dallas sẽ được khử trùng cẩn thận và tuân thủ mọi mệnh lệnh cuả chính quyền địa phương về việc đeo khẩu trang.

2. Giáo phận Fort Worth

So với Giáo phận Dallas, nhiều nhà thờ trong Giáo phận Fort Worth nằm ở khu vực nông thôn, do đó thễ thức mở cửa sẽ nới rộng hơn. Nhưng những gì diễn ra ở Fort Worth thì được các nhà lãnh đạo Công Giáo ở Dallas theo dõi chặt chẽ để rút tiả kinh nghiệm cho các giai đoạn tới cuả họ.

Ngay từ cuối tuần này, Giáo Phận Ft Worth sẽ tái lập mọi Thánh Lễ, với những hạn chế về sức khỏe và an toàn cho 1,1 triệu giáo dân.

Mọi người tham dự sẽ phải đeo khẩu trang và sẽ phải sát trùng (tay). Bất cứ ai bị bệnh thì không nên đi tới nhà thờ.

Số người tham dự trong một nhà thờ sẽ ở mức giới hạn 25% (sức chứa) và các gia đình sẽ phải ngồi cách nhau ít nhất 6 feet. Các ghế ngồi sẽ được lau chùi với chất khử trùng sau khi dùng và mọi người sẽ không bắt tay nhau, không chuyền giỏ thu tiền từ người này qua người nọ và không rước lễ bằng lưỡi.

Đức Giám Mục Michael Olson khuyên một cách mạnh mẽ rằng những người trên 60 tuổi nên ở nhà hoặc tham dự thánh lễ đặc biệt dành cho người cao niên nếu giáo xứ tổ chức cho họ. Các Thánh lễ sẽ vẫn tiếp tục được phát sóng trực tiếp.

“Với tình trạng hiện tại cuả đại dịch thì các tín hữu vẫn được tha nghĩa vụ phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật,” Đức Giám Mục Olson nói.

"Giáo phận Fort Worth luôn luôn đặt sức khỏe thể chất và tinh thần cuả đàn chiên lên trên tất cả các quyết định của mình."

Trần Mạnh Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 01.05.2020 14:46