Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc

§ Nguyễn Long Thao

Trong một bài phát biểu tại Đại học Seton Hall, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc đã trình bày thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh Vatican.

Sáu thứ tự ưu tiên là

- Tòa Thánh theo đuổi không ngừng nghỉ các hoạt động mang lại hòa bình, đặc biệt là trong các khu vực bị chiến tranh tàn phá".

- Cổ vũ việc giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân.

- Đối phó với vấn đề khủng hoảng người tỵ nạn và di cư toàn cầu"

- Chống tệ nạn buôn người và các hình thức nô lệ con người"

- Tìm cách trợ giúp những người sống trong cảnh nghèo đói "

- Ưu tiên cơ bản và liên tục là bảo vệ và phát huy phẩm giá con người và gia đình"

Những thứ tự ưu tiên ngoại giao trên đây theo Đức Tổng Giám Mục, là thể theo tinh thần mục vụ của Đức Thánh Cha

Giới chức ngoại giao cũng giải thích thêm rằng : Chúng ta nên hiểu bản chất đường lối ngoại giao của Đức Thánh Cha chủ yếu là về phương diện tinh thần, và cần ý thức rằng cho dù Đức Thánh Cha nổi tiếng như thế nào, được người ta kính trọng ra sao giữa các vị nguyên thủ quốc gia, Ngài vẫn là Thầy Dậy, là Mục Tử, và đối với người Công Giáo như chúng ta, Ngài là Đức Thánh Cha

Nguyễn Long Thao

Đọc nhiều nhất Bản in 07.03.2017. 18:24