Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư của các Giám Mục Hoa Kỳ gởi Đức Thánh Cha Phanxicô

§ Đặng Tự Do

Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng Giám mục Galveston-Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã gửi một lá thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô thay mặt cho các giám mục Hoa Kỳ tham dự tuần tĩnh tâm kéo dài từ 2 đến 8 tháng Giêng tại chủng viện Mundelein ở Chicago.

Toàn văn lá thư như sau:

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Khi các giám mục Hoa Kỳ tập hợp ngày hôm nay trong lời cầu nguyện, chúng con khiêm tốn cầu xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con để chúng con có thể xích lại gần nhau và gần với Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Trong sự gần gũi này, chúng con cố gắng tìm ra sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để đáp ứng những thách thức to lớn phía trước. Chúng con mang theo bên mình trong những ngày này nỗi đau và hy vọng của tất cả những ai có thể đã cảm thấy thất vọng trước Giáo Hội. Tuy nhiên, chúng con cảm thấy biết ơn vì lời nhắc nhở rằng tương lai không hệ tại bởi bất kỳ một cá nhân đơn lẻ nào trong chúng con, mà thuộc về Chúa. Hy vọng sẽ được tìm thấy nơi Chúa Kitô. Trong Ngài, hy vọng trở nên không thể lay chuyển được.

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Chúng con cũng đến gần Đức Thánh Cha hơn trong lời cầu nguyện và sứ vụ. Chứng tá của ngài đối với những người đau khổ trên khắp thế giới củng cố chúng con. Cầu xin cho những ngày chúng con ở bên nhau phản ảnh sự hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ.

+ Hồng Y Daniel N. DiNardo
Chủ tịch USCCB

Source: USCCB U.S. Bishops Receive Letter from Pope Francis As They Gather for Spiritual Retreat; Cardinal Daniel DiNardo Offers Message to Holy Father on Behalf of U.S. Bishops

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 04.01.2019 14:53