Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thông báo của Hội Đồng Giám Mục Pháp liên quan đến ĐHY Philippe Barbarin

§ Anthony Nguyễn

Dưới đây là bản dịch sang Việt ngữ toàn văn thông báo của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Bản tiếng Pháp có thể xem tại đây.

Hội Đồng Giám Mục Pháp ghi nhận phán quyết của tòa án vào ngày hôm nay đối với Đức Hồng Y Barbarin vì tội không tố cáo. Hội Đồng Giám Mục Pháp không bình luận về phán quyết này. Hội Đồng Giám Mục Pháp nhắc lại rằng, như mọi công dân Pháp, Đức Hồng Y Barbarin có quyền sử dụng những phương thức kháng cáo khả thi đối với ngài. Đó là điều ngài đã thực hiện và chúng tôi chờ đợi kết quả của tiến trình mới này.

Về quyết định của ngài nộp đơn từ chức lên Đức Thánh Cha Phanxicô, điều này tùy thuộc hoàn toàn lương tâm cá nhân của ngài. Điều đó cũng không gợi lên một lời bình luận nào từ phía Hội Đồng Giám Mục Pháp. Điều này tùy thuộc Đức Thánh Cha quyết định cho Đức Hồng Y theo cách mà Đức Thánh Cha cảm thấy thích hợp.

Hội Đồng Giám Mục Pháp tái khẳng định quyết tâm chống mọi sự tấn công tình dục các trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ.

Đức Cha Georges Pontier, tổng giám mục Marseille và là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, đã có dịp cam kết với Đức Hồng Y Barbarin về lời cầu nguyện của ngài dành cho Đức Hồng Y và cho giáo phận Lyon.

Source: La Conférence des évêques de France Décision de justice concernant le Cardinal Philippe Barbarin ce jeudi 7 mars 2019

Anthony Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 10.03.2019 15:01