Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thông Báo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về Dự Luật Cải Tổ Y Tế

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Quốc Hội Hoa Kỳ đang chuẩn bị thảo luận về luật cải tổ Y Tế cả ở Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Việc cải tổ Y Tế chân chính phải bảo vệ sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã kết luận rằng tất cả các dự luật hiện được các tiểu ban chấp thuận đều khiếm khuyết cách trầm trọng về vấn đề phá thai và lương tâm, cùng không cung cấp đầy đủ về việc chăm sóc sức khỏe cho những người di dân và nghèo khó. Tất cả các dự luật này cần phải được thay đổi nếu không các Giám Mục hứa là sẽ chống lại chúng.

Quốc gia chúng ta đi đang đến một bước quyết định. Các chính sách được áp dụng trong việc cải tổ y tế sẽ có một ảnh hưởng tốt hay xấu rất lớn cho những năm sắp tới. Không có một dự luật nào giữ lại những chính sách cố hữu chống lại việc tài trợ phá thai hay buộc bảo hiểm phải trả tiền phá thai, và cũng không có dự luật nào hoàn toàn bảo vệ quyền làm theo lương tâm trong lãnh vực y tế.

Như thư của các Giám Mục Hoa Kỳ đề ngày 8 tháng 10 đã viết:

“Không ai bị bắt buộc phải trả tiền cho hoặc phải tham dự vào việc phá thai. Điều thiết yếu là cơ quan lập pháp phải áp dụng một cách rõ rệt vào chương trình mới này những giới hạn có tính cách liên bang đã có từ lâu đời và được ủng hộ một cách rộng rãi về việc tài trợ cho phá thai và luật lệ về phá thai, cùng bảo vệ quyền làm theo lương tâm. Không có một dự luật nào hiện nay đáp ứng lại điều này… Nếu chúng tôi không tìm thấy những ngôn từ có thể chấp nhận được trong những lãnh vực này trong dự luật cải tổ y tế thì chúng tôi phải mãnh liệt chống lại nó.”

Để đọc toàn thể thư này và biết thêm về những dự luật và việc ủng hộ cải tổ y tế chân chính, xin vào trăng web: www.usccb.org/healthcare. (Bức thư trên cũng đã được dịch sang tiếng Việt và đăng ở: http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=71964.

Các nhà lãnh đạo Quốc Hội đang cố gắng đưa ra những dự luật cuối cùng để bỏ phiếu tại Lưỡng Viện. Yêu cầu anh chị em hãyliên lạc với các Dân Biểu và Nghị Sĩ ngay hôm nay cùng thúc giục họ sửa chữa lại những dự luật này bằng những tu chính phò sự sống được ghi chú dưới đây. Nếu không chúng ta phải chống lại việc cải tổ y tế rất cần thiết này. Cải tổ y tế phải cứu mạng sống con người chứ không hủy hoại chúng.

HÀNH ĐỘNG: Hãy liên lạc với các Thành Phần [Quốc Hội] qua email, điện thoại hay Fax,

• Để gưỉ thư đã viết sẵn, email ngay cho Quốc Hội xin vào: www.usccb.org/action.

• Gọi điện thoại cho tổng đài Quốc Hội tại: 202-224-3121 hay gọi văn phòng địa phương của các Dân Biểu, Nghị Sĩ.

• Muốn biết thêm những chi tiết khác về việc liên lạc với Thành Viện Quốc Hội xin vào www.house.gov & www.senate.gov.

LỜI NHẮN VỚI THƯỢNG NGHỊ VIỆN:

“Trong buổi tranh luận về dự luật cải tổ y tế, làm ơn ủng hộ một tu chính có những chính sách cố hữu chống lại việc tài trợ phá thai và ủng hộ quyền làm theo lương tâm. Nếu những ưu tư quan trọng này không được đề cập đến, thì hãy chống lại dự luật cuối cùng.”

LỜI NHẮN VỚI HẠ NGHỊ VIỆN

“Làm ơn ủng hộ Tu Chính Stupak là tu chính nói lên những ưu tư chính của phò sự sống về việc tài trợ phá thai và quyền làm theo lương tâm trong dự luật cải tổ y tế. Làm ơn giúp đỡ để đảm bảo rằng Quy Luật về dự luật cho phép một cuộc bỏ phiếu về tu chính này. Nếu những ưu tư nghiêm trọng này không được đề cập đến, thì dự luật cuối cùng phải bị chống lại.”

KHI NÀO: Cả Hạ Viện và Thượng Viện đang sửa soạn để bỏ phiếu nay mai. Hãy hành động ngay hôm nay. Cám ơn

Dịch từ: http://www.usccb.org/healthcare/hc-bulletin-insert-10-23-09-final.pdf

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 01.11.2009. 07:38